måndag 23 november 2015

Erikshjälpen

Jag får Erikshjälpens tidning i posten. Det glädjer, eftersom jag tycker att de bedriver en fin och viktig verksamhet. De har många secondhandbutiker runt om i landet och de bedriver omfattande verksamheter runt om i världen. De har funnits länge. I tidningen finns en karta där alla second-handbutiker finns markerade. Det är verkligen ett imponerande stort antal.

Jag besökte nyligen Härnösand. I stadens gratistidning Yippie Härnösand finner jag en artikel och rikligt med bilder från Erikshjälpens second-handbutik där. Den beskrivs som en av Härnösands mest besökta butiker, men också som något mycket mer än bara en butik. Platsen och organisationen fyller en stor social funktion, både som mötesplats och som arbetsplats. Jag gläds när jag läser artikeln som visar att arbetsplatsen omsluter många olika typer av människor, stödjer människor i behov av praktik och arbetsträning, och att det är värdefullt. Jag gläds när jag ser att hänsyn tas till att människor är olika - för att det ju är så vi är, olika.

Olika, men ändå lika ur några perspektiv. Vi är ju ändå människor, tillsammans här och nu.

Själva grunden i secondhandverksamheten är ta hänsyn till naturen och vår gemensamma värld, t ex genom återbruk. Det är också att bistå människor med möjlighet till återhämtning i arbetslivet, praktik och arbetsträning - och att möta människor på en neutral och vänlig plats. Ja, som det borde vara på alla arbetsplatser, men kanske inte riktigt är. Människor är olika, men ändå lika. Vi har samma grundläggande behov, men förhåller oss och reagerar olika på allt runt omkring oss.

Erikshjälpens, och många andra likartade organisationers, secondhandbutiker är viktiga. Jag är glad att de finns.

A..
- för dig som hellre lyssnar än läser.

Inga kommentarer: