tisdag 8 september 2015

Vad säger du om djurens rätt att leva, Karl-Göran Edberg (SD)?

Karl-Göran Edberg, SD, ordar på NTs debattsida den 1 september 2015. Han undrar hur Norrtälje Tidning kan låta en olaglig aktionsgrupp uttala sig på debattsidan.

Jag vill uppmärksamma Karl-Göran Edberg på faktumet att vi, i Sverige, har föreningsfrihet. Människor äger rätten att samlas runt en viktig fråga tillsammans. Gruppen är sålunda inte olaglig på något vis. Den har möjligen gjort sig skyldig till ett lagbrott, genom sin civila olydnad, men inte heller detta kan vi ännu riktigt veta. Det är våra domstolar som avgör detta, inte du eller jag. Så har ännu inte skett och till dess detta är ett faktum är de inte dömda. Det kan, i den rättsliga processen och i domstolen, visa sig att de ägde rätten att göra detta. Det har hänt förr.

Aktivisterna har, i sin handling, berättat vilka som har deltagit, vad de har gjort och varför de har gjort detta. De har också berättat att de inte kommer att upprepa sitt besök hos detta företag, med mindre än att de blir inbjudna. Något skäl, utifrån denna grupps besök, att sätta upp kameror runt sin anläggning bör sålunda knappast finnas. En lax var nog för gruppen - för att få sitt budskap uppmärksammat och diskuterat.

Civilt motstånd, civil olydnad, är en mycket viktig företeelse för demokratin. När regler och förhållningssätt i samhället ter sig felaktiga och absurda är det viktigt att medborgarna protesterar. Ibland ser inte alla absurditeterna, de behöver då utmanas, ställas på sin spets, för att kunna ses i ett nytt ljus. Det kan t ex röra sig om djurskydd, vapen som dödar människor, miljöfrågor, gruvbrytning, vägar som går över skyddade områden, skydd för barn i olika former eller rättvisa för människor som behöver skydd. Det kommer alltid att finna någon eller några som ser protesterna som felaktiga, men faktum kvarstår. Oegentligheter och galenskap i lagstiftning och beslutfattande måste uppmärksammas. Någon måste göra det. Det tillhör mänsklighetens ansvar. När bara ord inte räcker, så måste man – någon - lyfta frågan en aning.

Gruppen Tomma burar har, med öppenhet och vänlighet, påtalat något av det absurda med vår djurhållning och vår tro att vi har rätt att bestämma att/om de skall leva eller dö. De har fritagit en lax, åtta hönor och två grisar. De har inte ifrågasatt det fria företagandet. De har knappast äventyrat Fogdö Lax eller något annat företags fortlevnad. De har däremot påtalat den viktiga frågan om djurhållning och mänsklighetens vilja att ta sig rätten att avgöra liv och död för djuren. Till nackdel för djuren, vår egen hälsa och naturens välmående. Djurhållning och djuruppfödning är en viktig fråga, liksom vår självpåtagna rätt att avgöra vem som skall leva eller dö. Det behöver betonas, diskuteras.

Det jag känner till om Tomma burars aktivister är att de är ansvarstagande människor. Någon/några av dem har länge arbetat för världens väl, inte bara för djurens väl, utan också för den viktiga freden. De har ickevåld och civil olydnad som ledstjärna. Ickevåld, som står för en bättre värld. Jag tror att de vill ha en värld som månar om djur, människor och natur i ett hänsynsfullt samspel. De står för världens väl, helt enkelt. Det gör jag också. Gör inte du det?

Ja, jag kan förstå företagarens frustration och ilska, när någon förstör eller inkräktar på ens tillgångar. Frustrationen bottnar ofta i den egna plånboken istället för världens väl. Man glömmer lätt att man också själv har ett övergripande ansvar. Den frågan är ofta alldeles för stor och man reagerar istället ofta utifrån det som ligger närmast ens hjärta. Det är, ur något perspektiv, fullt begripligt och kanske också förståeligt. Vi är ju inte mer än människor och vi kan inte mer än vi, var och en, förmår. Jag när dock en förhoppning att företagarna och allmänheten i övrigt också ser aktivisternas önskan om en bättre värld, en värld där vi alla tillsammans tar större hänsyn till omgivning och natur, och inte bara ser sin egen ekonomiska vinning. Ser, förstår och ansluter. Det är tid att se frågan, djurens väl ställd i relation till den egna vinningen, från ett annat perspektiv. Det är också den enskilde företagarens och vårt alla ansvar att se detta. För vårt allas, inklusive djurens, väl.

Karl-Göran Edberg, vad säger du om djurens rätt att leva i fred och i frihet?  Och menar du att människor inte får protestera mot felaktig lagstiftning och tokiga förhållningssätt i samhället?

A..

Vill du kommentera detta inlägg så går det bra att göra det här!
Tidigare talat (av andra än mig) i frågan; 

Tomma burars aktiviteter och förtydliganden av aktiviteter.
http://www.tommaburar.se/

Nyheter 24 - 10 augusti 2015 - om Tomma burars fiskaktion.
http://nyheter24.se/debatt/806338-djurrattsaktivister-darfor-befriade-vi-laxen-justina-i-natt

Den 10 augusti 2015 publicerade NT nyhetsartikeln om Tomma burars aktion.
http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.3103162-aktivister-slog-till-mot-odling

Den 12 augusti 2015 publicerades en ledare i NT om aktionen.
http://norrteljetidning.se/ledare/1.3104601-det-maste-alltid-vara-fel-att-bryta-mot-lagen

Tomma burar förklarar sin aktion.
http://norrteljetidning.se/debatt/1.3114218-vara-aktioner-ar-demokratiska

Den 1 september 2015 publicerades en SD-debattartikel i NT om att aktionsgruppen var olaglig. Tidningen förklarar sin inställning.
http://norrteljetidning.se/debatt/1.3134435-hur-kan-nt-ta-in-en-olaglig-grupp-pa-debattsidan-

Inga kommentarer: