tisdag 3 februari 2015

Beda Olivia (Vivan) Stålnacke 1890-1972

Församlingsbok Gällivare - Norrbottens län
Folkräkning 1900
Detta inlägg rör släktforskning runt led och liv för Beda Oliva Stålnacke (1890-1972). Utgångspunkten är forskning i arkiv, t ex kyrkoarkiv eller Rotemansarkiv. Utgångspunkten är också att informationen är bekräftad, att det finns ett underlag som styrker det som sägs (även om underlaget inte alltid publiceras i inlägget). Inlägget uppdateras när ny information framkommer - t ex ett nytt årtal, en ny resa, ett nytt uppdrag, en ny berättelse som berättar hur hennes liv varit, mm.  Annan forskning, med koppling till henne, som finns i denna blogg (andra personer, bilder, mm) hittar du här.

I folkräkningen 1890 bor Eva Helena Stålnacke ensam i sitt hushåll; 
Stålnacke, Eva f. 1858 i Jukkasjärvi (Norrbottens län, Lappland). Hon står angiven som ogift kvinna, ensam i familjen, boende i  Kyrkobyn Gällivare (Norrbottens län, Lappland).


I folkräkningen år 1900 bor följande personer i hushållet, i Malmberget Gällivare;
Stålnacke, Eva Helena, f. 1858 i Jukkasjärvi Norrbottens län (mor) - barnen står noterade som oäkta, alltså födda utanför ett äktenskap (oäktenskapligt). Någon far finns heller inte angiven;
Beda Olivia, f. 1890 i Gällivare Norrbottens län
Johan Alfred, f. 1896 i Gällivare Norrbottens län
Rudolf Emanuel, f. 1899 i Gällivare Norrbottens län

Beda Olivia Stålnacke föddes alltså år 1890 som första barn till Eva Helena Stålnacke. Vi kallar henne Vivan. Helena var ensamstående mamma till de tre barnen, någon far finns inte angiven. I senare släktled nämns, utan fakta eller bevisning, men med stark tro, vem fadern är. En högt stående man, som spelar roll för bygden. Det är inte bekräftat, dock.  

1908 års inflyttningsbok (Luleå Domkyrkoförsamling) finns noterat att hon kommer till Luleå från Gällivare den 28 november 1908.

Vivan har sagt, till sina styvbarn senare i livet, att hon skulle ge 10 års till Frälsningsarmén. Av flyttlängderna kan utläsas att hon flyttade från Gällivare 1908 och blev piga. Det är troligt att hon under åren som piga i Luleå (hos Söder respektive Landahl) skapade kontakter inom Frälsningsarmén och därefter flyttade till Sthlm för att göra just det hon hade bestämt sig för - att ge 10 år av sitt liv till Frälsningsarmén.
  
I församlingsboken (sid 3113) ser det ut som om hon flyttar in hos lokförare Erik Eriksson Söder och Sofia Wilhelmina Persd. 1910 (med barnaskara). Bilden som föregår detta (sid 2285) berättar att hon kommer från Gällivare i november 1908 - och flyttar in till lokförare Erik Eriksson Söder och Sofia Wilhelmina Persdotter. Hon börjar sålunda som piga i denna familj när hon lämnar Gällivare.

1910 byter hon till familjen Landahl/Lindgren (se nedan).
Församlingsbok Luleå - Norrbottens län
Folkräkning 1910

I folkräkningen 1910 hittar jag följande i Luleå församlingsbok gällande Stålnacke, Beda Olivia 
Familj nr 2 i hushållet
Stålnacke, Beda Olivia 
Född 1890 i Gällivare, Norrbottens län
Hon står registrerad som ogift kvinna, piga och ensamstående

Familj nr 1 i hushållet, där hon då arbetar som piga, är; 

Anders Johan Landahl
född 1875 i Härnösand, Västernorrlands län
Handelsresande
samt
Klara Syrena Lindgren 

född 1876 i Nederluleå Norrbottens län

Anders Johan Landahl var delägare i Ab Agenturer i Luleå 1904-1915, gifte sig den 25 januari 1901 med Klara Syrena Lindgren-Olsson och fick en dotter  - Margit Elisabeth - den 27 september 1911. (Källa; 1875 års män, sida erhållen från Norrbottens museum). Bilder på Klara Syrena och Margit Elisabet finns hos Norrbottens museum. Dit hittar du genom att klicka på deras kursiverade namn här ovan.

I 1913 års utflyttningsbok (Luleå Domkyrkoförsamling) noteras att Beda Olivia flyttar från Luleå den 1 februari 1913. Hon flyttar till Hedvig Eleonora i Stockholm.

I 1913 års inflyttningslängd i Hedvig Eleonoras församling i Stockholm antecknas hon som inkommen den 22 februari 1913. Där noteras hon boende på adressen Österm.gatan 26 (vilket jag tolkar som Östermalmsgatan 26 i Sthlm). I längden finns också en uppgift om att hon flyttar den 27 oktober 1917. Noteringen ser ut att vara till Sundsvall.

Dåvarande Östermalmsgatan 26 heter nu Östermalmsgatan 69 - och är Frälsningsarméns kyrkolokal (Templet). Av anteckningarna hos Frälsningsarmén framgår att hon, vid sin avgång 1923, varit med i Frälsningsarmén i 10 år. Det indikerar att det är här - 1913 - som hon går med. Hör bör, i något mått, ha varit engagerad eller träffat människor som fört henne dit redan under hennes boende i Gällivare eller i Luleå. Går det att få fram, tro, när hon började engagera sig i Frälsningsarmén? Frågan får ställas till Gällivare och/eller Luleå. 

I Stridsropet nr 25/1914, daterad den 20 juni 1914 (sid 8), hittar jag Olivia Stålnacke under rubriken Officiella meddelanden som berättar vilka personer som har blivit befordrade (till högre roller i kåren) och vilka som har blivit  beordrade till andra uppgifter inom Frälsningsarmén. I detta nummer har kadett Olivia Stålnacke blivit beordrad att tjänstgöra vid Räddningshem II (2) i Stockholm.

De följde en fana. En berättelse om Frälsningsarmén i
Sverige under sjuttiofem år 1882-1957

Frälsningsarméns första räddningshem startades på Surbrunnsgatan 32. Det invigdes den 14 januari 1890. Redan på hösten 1890 flyttade hemmet till Luntmakaregatan 66. Hemmet på Lundmakaregatan blev överfyllt och man behövde mer utrymme. Den energiska stabskaptenen Elisabet Liljegren, som var chef för räddningsarbetet, såg till att en villa Lido vid Djurgårdsbrunn inköptes och i april 1897 kunde räddningshemmet II flytta in där. De blev dock inte långvariga där. De sålde fastighetern påföljande år. År 1900 flyttade Räddningshem II till fastigheten Grevturegatan 60.  (Källa; De följde en fana. En berättelse om Frälsningsarmén i Sverige under sjuttiofem år 1882-1957, Thorsten Kjäll, sid 142).

I nyårsnumret av Stridsropet nr 1/1915, daterad den 2 januari 1915 (sid 4) under rubriken Officiella meddelanden hittar jag att Proflöjtnant Olivia Stålnacke befordrats till löjtnant.

I Stridsropet, våren 1915, kan noteras att adressen där Olivia
noteras när hon flyttar till Stockholm 1913 -
är densamma som Templets.

I 1917 års utflyttningslängd för Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Utflyttningslängder till landsorten och utlandet finns noterat att Beda Olivia flyttar till Sundsvall. Hon flyttar den 1 november 1917, flyttningsbetyget är utskrivet den 24 oktober 1917 och hon flyttar till adressen Bleckslagarg. 6 i Sundsvall.

På Bleckslagaregatan 6 i Sundsvall finns en slumstation (Frälsningsarmén) i denna tid. Den öppnades 1895. Det framgår av broschyren om Trettioåriga kriget i Slum- och Räddningsverket 1890-1920.

På hemsidan Sundsvallsminnen står att läsa om Lillebo barnhärbärge. "Internationella Frälsningsarmén öppnade 1898 ett barnhem på Bleckslagargatan. Hit kom bl a många av de barn, som tidigare vistats på spädbarnshemmet. Verksamheten flyttades 1948 till ett nybyggt hus på Fredsgatan, där barnhemmet var kvar till början av 1970-talet". 

1917. I Gustav Adolfs kyrkoarkiv (Sundsvall), register till församlingsboken, SE/HLA/1010190/A II b/4 (1914-1929) - noteras hon med hänvisning till sidan 1885. Det finns också en notering att hon flyttar igen den 16 februari 1918 - och då tillbaka till Hedvig Eleonora i Stockholm.

1918. Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, förteckningar och diarier över inkomna personakter (1918) - berättar att Beda Olivia Stålnacke kommer från Sundsvall den 16 februari 1918 och att hon noteras som utflyttad igen den 16 oktober 1920 och då till Lund. Adressen i Stockholm är Grefturegatan 34 B. En annan person (kvinna, syster) flyttar in samma dag, så kanske är det ett boende för Frälsningsarmésystrar eller en slumstationsadress av något slag.

När jag googlar på Grefturegatan 34B - får jag fram flera släktforskningsbilder, där deras berättelser visar att i denna tid har flera äldre människor dött på denna adress. Jag gissar därför att detta är ett äldreboende i någon form.

I Rotemansarkivet för Stockholm anges att Beda Olivia Stålnacke under perioden 19180211-19201015 bor på Östermalmsgatan 25 i Hedvig Eleonora (fastigheten Bävern 14).  Där noteras också att hon flyttar in från Sundsvall 1918 och flyttar vidare till Lund 1920.

1920. I Hedvid Eleonoras kyrkoarkiv - utflyttningslängden till landsorten och utlandet 1920 (sid 93) noteras att flyttningsbetyget är utfärdat den 16/10 1920, att utflyttning sker den 28/10 1920 och att flytten går till Lund, Malmöhus län. 

I 1921 års utflyttningsbok för Lunds domkyrkoförsamlings arkiv - för Lunds stadsförsamling hittar jag att Beda Stålnacke, slum. (alltså slumsyster) flyttar från adressen 137 i Lund till Haga 47 i Karlstad. Detta sker den 14/11 1921. På uppslaget i Lunds stadsförsamlings församlingsbok, sid 1468, för boende på adressen 137, berättas att Beda Olivia Stålnacke är slumsyster och fröken, att hon närmast kom från Hedv. El (d v s Hedvig Eleonora) i Stockholm den 28/10 1920 och att hon for vidare till Karlstad den 14/11 1921.


Förvirring uppstår när jag hittar ett vykort.
Hur kan hon ha varit i Falun i juni 1921?

I Frälsningsarméns broschyr; Slum- och Räddningsverket
30 år, som utkom 1920, noteras att det fanns en slumstation 
i Falun på Åsgatan 53 och att den öppnades 1910.

I Vivans fotoalbum finner jag detta vykort
föreställande Högbo sanatorium, Falun. Kanske
var det där hon hade sin tjänst (i Falun kring 1921)?

Högbo sanatorium, byggt 1910, var ett sanatorium i Falun för tuberkulossjuka under kriget och ända fram till 1960-talet.Sanatoriet var beläget ovanför Lugnet i Falun.Vid slutet av 1940-talet kallades sanatoriet för Högbo centralsanatorium och hade 239 för tuberkulossjuka, varav 32 platser för barn.

I utflyttningslängden i Karlstad 1923 noteras att Beda Olivia den 4/12 1923 flyttar från Östra Haga 47 (Karlstad) till Tryserum - och då till ålderdomshemmet där. Hennes yrke (i Karlstad) är slumsyster. Från utflyttningslängden hittar jag till församlingsboken sid 3985. Där finns noterat att hon kom till Karlstad från Lund den 14/11 1921. När man granskar församlingsboken syns det tydligt att hon bott tillsammans med flera andra slumsystrar. De är skrivna på samma sida, kommer från när och fjärran, och flyttar som hon vidare efter ett tag.

1923 lämnar Olivia Stålnacke Frälsningsarmén, enligt anteckningar hos Frälsningsarmén. Hon har från december 1922 kommunicerat per brev med Alma Petri. I maj 1923 har referensnämnden inom Frälsningsarmén beviljat hennes avskedsansökan.  Hon bär graden kapten när hon lämnar Frälsningsarmén. Hon har då 10 års tjänstgöring inom kåren, enligt anteckningarna vid hennes avgång.

Enligt Tryserums kyrkarkiv (församlingsbok 1918-1933) sid 340 - på sidan för Nya Ålderdomshemmet står att Beda Olivia Stålnacke;

- är slumsyster - sköterska
- född i Gällivare
- är vaccinerad
- inflyttad från Värmland Karlstad 1923-12-04
- flyttat igen 1925-01-11
- överförd (till ny bok) 1925-01-16 som då finns i Stockholm, Kungsholmen

Av detta läser jag att hon arbetade på ålderdomshemmet i Tryserum under perioden december 1923 till januari 1925. Hon kom närmast från Karlstad, Värmland och flyttar sen vidare till Stockholm, Kungsholmen.

Slumsyster var benämningen på Frälsningsarméns kvinnliga socialarbetare fram till 1980. När de var som flest fanns det en Slumstation med en eller flera slumsystrar i de flesta städer i Sverige. De var föregångare till kommunal hemtjänst, men gjorde så mycket mer av omsorg om hela människan. När spanska sjukan härjade i Sverige efter första världskriget blev Frälsningsarméns slumsystrar kända som de som vågade gå till de sjuka med mat och annan praktisk hjälp. Matlagning, städning, läxhjälp, men också andliga samtal och andakter. (Enligt info från Frälsningsarmén).

1925. Kungsholms kyrkoarkiv, Inflyttningslängder och förteckningar över inkomna personakter, SE/SSA/0011/B I/79 (1925) - sid 265; Beda Olivia Stålnacke, sköterska, kommer till Kungsholmen 16 januari 1925. Hon lämnar Tryserum 11/1 1925 - och överförs till Kungsholmsboken den 16 januari 1925. Hon är bosatt på Kungsholmen, på adress; Stadsh. 9 H (otydligt här - kan betyda Stadshagen, som ju ligger på Kungsholmen). Hon är ogift - och är ett styck kvinna. Hon är förtrogen med kristendomen och nattvarden, vad jag kan utläsa ur boken.

1925. Utflyttningslängd St Görans församling (Sthlm). Här är hennes yrke sköterska. Hon kom till församlingen den 16 januari 1925. Hon flyttar från St Görans församling den 24 oktober 1925 till Adolf Fredriks församling (rote 29).

Vi ser här att Vivan bytte yrkeskategori mellan 1925 & 1927. Hon gick från sköterska till handelsidkerska. Vivan arbetade med torghandel och i butik (fisk & frukt). Konkreta bevis från när, var och hur, t ex anteckningar, bilder, mm, från denna tid saknas dock i de gömmor och register jag hittills har granskat. Det återstår att leta efter mer information kring denna plats och denna tid, förstås.

1925. Adolf Fredriks kyrkoarkiv (Sthlm)- inflyttningslängd - berättar att hon skrivs in den 28 oktober 1925. Hennes yrke är handelsidkerska. Hon kommer närmst (24 oktober 1925) från St Görans församling (Sthlm) och hon bor på Luntmakaregatan 28. Hon lämnar församlingen den 9 november 1927.

Vykort till Vivan från en vän Edit i Östersund - till adressen
Luntmakargatan 28, där hon bor 1925-1927.

1927. Adolf Fredriks kyrkoarkiv (Sthlm) - utflyttningslängd - berättar att hon skrivs ut från Adolf Fredrik den 9 november 1927. Hon flyttar då till Johannes församling (466?). Hon är inflyttad till Adolf Fredrik 28 oktober 1925. Bilden anger hennes yrke till; handelsidkerska

1927. Johannes församlings inflyttningslängd berättar att hon skrivs in den 12 november 1927. Här står hennes yrke som handelsidkare. Hon bor på Tegnérgatan 15 och hon kommer närmst tidigare ifrån Adolf Fredriks församling. Det står dock inte när hon kommer därifrån - men förhoppningsvis mellan januari 1925 (när hon kom till Kungsholmen) och innan november 1927 (när hon kommer till Johannes).

1936. Johannes församlings utflyttningslängd berättar att hon flyttar ut från församlingen den 30 december 1936 - och att hon då flyttar till Sofia församling. Där står också att hon kom till församlingen den 12 november 1927. Hennes yrke är handelsidkare.

1936. Sofia församlings inflyttningslängd berättar att hon skrivs in i församlingen den 31 december 1936. Hon står på den sista raden för året. Där står att hon är utflyttad den 14 januari 1939, att hon bott på Bohusgatan 27 (Sofia församling) och att hon närmast dessförinnan kommer från Johannes församling den 30 december 1936.

1939. Sofia församlings utflyttningslängd berättar att hon flyttar till Katarina församling den 14 januari 1939. Hennes yrke är handelsidkare. Den berättar också att hon kommer till Sofia församling 31 december 1936. För att hitta varifrån hon kommer får jag då söka i Sofia församlings inflyttningslängd för 1936.

1939. Katarina församling inflyttningslängd berättar att hon ankommer till Katarina församling den 16 januari 1939. Hon bor på Östgötagatan 45. Här uppfattar jag hennes yrke som fd handelsidkare. Hon flyttar härifrån 1939 (160) och hon kom hit närmast från Sofia församling (14 januari 1939).

1939. Katarina församlings utflyttningslängd (till landsorten) berättar att hon flyttar till Boo församling den 2 december 1939 och att flyttningsbetyget utfärdas den 23 november 1939. På bilden finns också ett datum 16 januari 1939. Detta blir hennes ankomstdatum till Katarina församling - vilket leder mig bakåt till inflyttningslängden 1939.

1939. Boo församlings inflyttningslängd. Den 2 december 1939 kommer Beda Olivia Stålnacke till Boo församling, flyttandes närmast ifrån Katarina församling (Stockholm). Hon flyttar då in till familjen Nachtweij, som enligt inflyttningslängden kom till Boo församling den 27 augusti 1939. 

1940. Boo församlings lysnings- och vigselbok berättar att Beda Olivia & Woller gifte sig den 16 april 1940 - alltså på Wollers födelsedag (född 16 april 1895). 


Under kriget hade familjen Nachtweij i Lännersta en liten flicka boende hos sig, som hette Lotta Ekholm. Hon kom från Karelen, som då var finskt. Ryssarna bombade sönder Karelen och alla flydde över gränsen. Pappan var soldat och dog. När det lugnade ner sig i Finland efter något år flyttade den lilla 5-åringen hem till sin mamma, som fått tag i bostad i Helsingfors. Det dröjde inte länge förrän Helsinfors bombades och mamman skickade Lotta tillbaka till familjen Nachtweij i Lännersta, Boo församling. Vid krigsslutet åkte hon tillbaka till Helsingfors. Då var hon 7 år. Hon hann aldrig börja i skolan i Sverige. Några år senare åkte Vivan och Sten till Helsingfors för att se hur Lotta hade det. Illa konstaterades det och Vivan gjorde en insats igen. Lotta dog i 50-årsåldern. Som tack för arbete med att hjälpa Finland fick Vivan detta ”diplom”. *** *** ***

Enligt Sveriges dödsbok (1901-2013) är Beda Olivia Stålnacke född den 8 augusti 1890 i Gällivare, Norrbottens län (18900808-1003) och död den 26 juli 1972. Hon blev änka den 11 september 1971. Hon var kyrkobokförd i Boo, Nacka kn (Stockholms län, Uppland) och mantalsskriven på samma ort.


*** *** ***

Johan Alfred Stålnacke, f. 1896 i Gällivare Norrbottens län (enligt folkräkning 1900) - oäkta barn till Eva Helena. Syskon till Beda Olivia (Vivan) alltså, liksom Rudolf Emanuel här nedan.

Jag hittar en Johan Alfred Stålnacke, född 1896 i Sveriges dödsbok. Där framgår följande; 18960124 - Stålnacke, Johan Alfred, Malmberget. Död 21/11 1918. Kyrkobokförd i Gällivare (Norrbottens län, Lappland). Född 24/1 1896 (ingen uppgift om födelseort i dödsboken). Ogift man. 

Dödsorsaken synes vara Ileus strangulati (se nedanstående bild), som enligt vanlig googling synes betyda tarmvred eller någon liknande.


Ileus strangulati Gällivare F:5 (1918-1923) Bild 350 / sid 29
(AID: v193147.b350.s29, NAD: SE/HLA/1010055)


*** *** ***

Rudolf Emanuel Ståhlnacke (enligt dödsbok 1901-2013) födelsenr; 18990902-8012. Död 1974 07 22. Kyrkobokförd (1971) i Själevad, Örnsköldsviks kn (Västernorrlands län, Ångermanland). Mantalsskriven (1971) på samma ort. Född 2/9 1899 i Gällivare (Norrbottens län, Lappland). Gift man (29/11 1929).

*** *** ***

Eva Helena Stålnacke 1858-1905
Enligt Sveriges dödsbok (1901-2013) framgår följande om Eva Helena Stålnacke, som alltså var Beda Olivias (Vivans) mor. 18581229 Stålnacke, Eva Helena - Malmberget. Död 5/5 1905. Kyrkobokförd i Gällivare (Norrbottens län, Lappland). Född 29/12 1858 i Jukkasjärvi (Norrbottens län, Lappland). Ogift kvinna.

Eva Helena Stålnacke 1858-1905
Beda Olivia 1890-1972 (gift med Woller Nachtweij)
Johan Alfred 1896-1918
Rudolf Emanuel 1899-1974


*** *** ***

Efter kontakt med Frälsningsarmén kan konstateras att hennes personalkort är förkommet. Det är synd, eftersom det hade kunna berätta mer om hennes olika uppdrag de åren hon var aktiv i samfundet. Annan forskning via Frälsningsarméns arkiv bör dock vara möjlig eftersom det nu är känt, via kyrkoarkiven, vilka orter hon bott på. Hon har uppenbart också varit på andra platser, som t ex Falun, även om hon då varit skriven kvar på annan ort under tiden. 

En annan fråga som kvarstår är - vem är Beda Olivias far? Och när gick hon med i Frälsningsarmén? 

Vivan hade en gudomlig sångröst, säger min mor. Hon berättar också att Vivan var med i en strängorkester inom Frälsningsarmén och att hon där varit med om att spela in en skiva. Det tål att forskas vidare om.

Detta inlägg kommer att uppdateras allteftersom jag hittar mer information om Beda Olivia, och kanske också om hennes mor och bröder. Självklart kommer den att uppdateras om jag hittar spår av hennes far. 

Inlägget kommer också att uppdateras när jag hittar andra spår om hennes liv - vad har hon haft för sig? Var har hon varit? Vilka är människorna som hon har fotografier på i sitt fotoalbum? Hur träffade hon sin Woller? Med mera. 

Spänningen är olidlig. :)

Predikande kvinnor och gråtande män - är en bok som handlar om Frälsningsarmén i Vivans tid inom kåren. Den innehåller en spännande beskrivning av Frälsningsarméns tidiga dagar. Läs den, om du intresserar dig för Frälsningsarméns eller vad Vivan klev in i under tidigt 1900-tal.

Kristina Stålnacke - barnbarn till Rudolf Emanuel - har gjort radioprogram om sina farföräldrar. Detta är (några av) hennes tankar och funderingar kring deras liv, som hon har formulerat i två radioprogram;
Anette Grinde


Andra länkar - av intresse i släktforskningen runt Beda Olivia Stålnacke, m fl. Inga kommentarer: