tisdag 17 februari 2015

Människohandel på nätet; Enkelt & diskret

Stockholms FN-förbund hade en filmvisning med efterföljande debatt på Bio Rio i Stockholm (måndag den 16 februari 2015). Jag fick hasta för att hinna dit eftersom jag startat något för sent. Jag nådde fram precis efter det att de hade stängt dörrarna in till biosalongen, men de hade ännu inte hunnit börja när jag kom. Jag sjönk ner i den stora och mjuka biostolen, hann pusta ut och strax senare hälsades vi välkomna till mötet. Salongen var inte fullsatt, men där fanns ändå rätt många män och kvinnor i varierande åldrar.

Stockholms FN-förbund har tidigare bjudit in till flera seminarier kring frågan om kvinnors rätt till sin egen kropp. Detta var det avslutande mötet i serien. En dokumentärfilm och en efterföljande debatt stod på dagordningen. Filmen om människohandel på nätet - Enkelt & diskret - visades. Den var kort. Det var en filmiskt något märklig film med klipp som ibland visade filmning utan annan riktning än suddiga golv, väggar och tak eller svep helt utan mening. Bortsett från dessa märkliga klipp hade filmen ett viktigt ärende; män köper sexuella handlingar av kvinnor, därtill alltför unga kvinnor, utan att förstå att det är en aktiv brottslig handling. De gör det som om de beställde en pizza eller bokade tid för vilken vardagshändelse som helst. Det är unga män och det är män mitt i livet. Det är vanliga män, sådana vi hela tiden möter i vår vardag, som vem som helst. Det känns som om alla i salongen blir oerhört beklämda, som ett slag i magen, av omfattningen, enkelheten och faktumet att det är vem som helst. Just därför blir filmen väldigt viktig.

Filmen är gjord av två unga filmskapare, Ylva Johansson och Anna-My Novotny.. Den är gjord med egna medel, med egen tid och utan inblandning av andra. Unizon, här representerad av Olga Persson, har i efterhand bidragit med medel till filmen. De gjorde det för att filmskaparna lyckades riktiga blicken mot köparna istället för mot kvinnorna. Det var en viktig vinkel. Unizon bidrog också för att aktivismen är viktig.

Gertrud Åström, styrelsemedlem i Stockholms FN-förbund och styrelseordförande i Sveriges Kvinnolobby, ledde samtalet. I panelen fanns Marianne Eriksson, politiker, filmskaparna Ylva Johansson och Anna-My Novotny, Olga Persson, Unizon, Maria Hector och Jessica Nyström, poliser från människohandelsgruppen och en herre som jag missade namnet på, socialsekreterare som bl a verkade preventivt i frågorna. Han talade med köparna i preventivt syfte, även om de redan var köpare (och därmed inne i brottsligheten).

Det finns en FN-konvention från 1949 som rör dessa frågor. Den siktar på en värld fri från prostitution. Den är viktig att uppmärksamma. Därutöver har Sverige en sexköpslag. Den är viktig. Den kriminaliserar köparna. Den gör sexköpet till en kriminell handling och den har ett straffvärde som inkluderar fängelse. Det märkliga i sammanhanget är att ingen döms till fängelse för dessa brott, trots att det ibland finns tillräcklig bevisning. Poliserna nämner synens på brotten i domstolarna som en generationsfråga och ett attitydproblem. De ger uttryck för goda utredningar som möts av attityden att "det där är väl inte så farligt" trots att det är ett våldsbrott som är belagt med fängelsestraff. Debatten berättar att vi hela tiden måste ta debatten, att vi hela tiden måste arbeta med attityderna, lagstiftningen, förhållningssätten - att det inte räcker för att vi har en sexköpslag, eftersom människornas attityder över generationer, i olika grupper och över landsgränser ser annorlunda ut. Och eftersom kvinnors - och ibland också mäns - kroppar är en handelsvara, som genererar mycket stora pengar. Tjänsterna ingår i omfattande och grov brottslig verksamhet, vilket varje enskild köpare bidrar till genom att köpa dessa tjänster. Det är inte någon småsak, det är riktigt allvar.

Vi uppmanas att bli mer aktivistiska. Ja, det är viktigt för uppmärksamheten av absurditeterna.

Unizons bidrag till filmen ger den möjlighet att spridas mer - och därmed också frågan. Stockholms FN-förbunds filmvisningskväll med efterföljande debatt ger uppmärksamhet kring den viktiga frågan. Jag är ledsen att jag missade de inledande debatterna. Jag har helt enkelt inte uppmärksammat att de erbjudits, vilket ger mig informationen att jag behöver vara mer uppmärksam i dessa frågor framöver. För att det är viktiga frågor.

Marknadsföring, och att slå igenom bruset, är viktigt för den som vill att budskapet skall nå fler. Det är föreningslivets ständiga vånda, men det ligger också hos mig och övriga som har en vilja att frågan skall bli större och diskuteras mer. Att fler skall se absurditeterna för att förändring skall kunna skapas. Mitt bidrag här och nu blir att (härmed) sprida information om 1) filmen (Enkelt och diskret) och om 2) FN-förbundet, som finns med flera lokalavdelningar i landet, som t ex driver frågor om mänskliga rättigheter, om kvinnors rätt till sin kropp, om förbud mot barnäktenskap och om frågan om könsstympning.

Det är dags att samhället tar sexköpslagen på allvar. Att köpa sex bidrar till den grova brottsligheten i samhället. Det är inte försumbart. Och det är på intet sätt acceptabelt. Det är dags att få ett slut på detta elände.

A..  Här hittar du information om filmen. Här blir du medlem i Svenska FN-förbundet (där du också kan välja lokalavdelning). Här hittar du sexköpslagen. Och här hittar du Unizon

Inga kommentarer: