torsdag 10 juni 2010

Fokus för framgång...

Ett nyligen sprunget marathon skapar återigen tankar om utmaningar och hur man når sina mål. Eller vilka mål man egentligen skulle vilja sätta upp.

En ordentlig utmaning, som kräver ett ordentligt fokus skapar tankar kring vad som krävs för att man skall komma vidare. Under resans gång inträder ofta motgångar, trötthet, mm som gör att man tvivlar på att man kan genomföra den stora uppgiften. Med målbilder, med övning och med fokus är det genomförbart. Man kan betydligt mer än vad man kan tro, vid en inledande granskning av en uppgift.

För att klara den stora utmaningen krävs tydliga målbilder. Och det krävs träning. Det krävs träning, i detta fall en stor dos fysisk träning, men i andra fall träning på just det du vill göra. Förberedelser inför kraftmätningar av olika slag måste vara väl förberedda i tanke och handling i god tid innan de genomförs. Detta gäller om det är löpning eller cykling men det gäller också om du skall hålla ett föredrag inför en grupp eller om du skall utföra någon annan typ av syssla som kräver din kunskap och ditt engagemang för att bli bra.

Först krävs naturligtvis att du lyckas fånga din önskan. Att du tar dig tid, att du kan och vill formulera din önskan, som ett mål med sikte på genomförande. Tänk igenom vad du vill göra, var du vill komma och vad i detta som är viktigt.

Tro på dig själv. Tro att du kan, tro att du orkar och bestäm dig för vad du verkligen vill göra, bli eller uppnå. Det är just dit du skall ta dig.

Ge inte upp. Försök igen. Ibland måste man ta omtag. Då är det oerhört viktigt att inte ge upp. Om man verkligen vill nå sitt mål, så måste man inse att det kan bli ”bakslag” i processen emellanåt. En löpare blir sjuk eller skadad, får förhinder eller drabbas av andra företeelser i livet som sätter hinder i vägen. Motsvarande händer även för andra personer och för andra målsättningar. Vissa frågor går som på räls, medan andra kommer att drabbas av ”mot”. Då är det viktigt att du inte ger upp, utan tar omtag, ett nytt spår och ger dig av mot målet på nytt. Utan omtag kommer du inte att nå ditt mål, vare sig det är ett marathon, att klättra i Himalaya eller få ett specifikt utvalt arbete.

Omge dig med vinnare. Omge dig med människor som tillför positivitet i tankar, handling och energi. Förhåll dig till människor som dränerar dina tankar, hindrar din handling och tär på din energi. Jag vill aldrig rekommendera dig att välja bort människor, men du måste förhålla dig till dem med ett positivt sinne så att du inte dräneras på kraft. Det är ju naturligt vis beroende av vilka människor det rör sig om, eller i vilken relation du har till dem. Ett bortval kan skada en medmänniska. Det bör vi betänka både en och två gånger innan vi väljer att göra.

Ta hjälp när eller om det blir motigt. Det är roligare att göra saker tillsammans och ibland behöver man någon som ser på frågan från ett annat håll. Kanske har du slirat snett i tanke och handling, och behöver tänka på ett annat sätt. Kanske behöver du tänka på något helt annat en stund. Ta hjälp för att skapa mervärde och andra förutsättningar för din framgång.

Öva. Öva. Öva. Det du skall bli duktig på kräver övning. Löpning, bergsklättring, föredrag, arbetsinsatser, gräsklippning, världsresande, eller vad det nu kan var – nästan allt kräver övning för god färdighet.

Anette Grinde

Inga kommentarer: