torsdag 10 juni 2010

Att springa är fantastiskt....

Runners World nr 5 – 2010.

Jag läser ledaren av Claes Runheim och håller särskilt med om några av hans ord.

Löpning är fantastiskt. Det är helt enkelt bara att sätta igång.

- man måste ha ett visst mått av jävlar-anamma för att hålla på med löpning. Det positiva är att de allra flesta har ett starkt psyke, vissa till och med utan att veta om det.

Ja. Det gäller verkligan att inte ge upp, att hålla igång och att sätta upp positiva målbilder. När det är gjort och man följer den utsatta planen, så skapar det nytt välmående, nya resultat och en ny dimension på löpningen.

- se hela kom-i-gång-planen långsiktigt.

Ja. Allt är inte gjort på en kvart, men vi måste börja någonstans och vi måste hålla i. Måtta lagom och höj ribban allteftersom. Gör något för att förbättra din löpning varje dag, men med sikte på att du skall hålla och utvecklas under en lång period framåt.

- gör löpningen till en rutin. Planera in löppassen i almanackan och genomför dem. Det finns inga skäl att låta bli dem.

Ja. Detta är en av de absolut viktigaste kommentaren i hans ledare. Just så är det verkligen. Om du skall bli en löpare, så får du inte skapa undanflykter och låta bli löpningen. Du måste helt enkelt alltid vara en löpare. Har du tänkt att du skall springa, så gör just det.

- leta upp en klubb och träna med andra.

Ja. Det skapar mervärde ur många perspektiv. Det lär dig mer om löpning, det peppar dig till nya utmaningar, det bidrar till att du får fler löparkamrater, det för dig till nya platser och nya tävlingar. Med mera.

- anmäl dig till ett lopp.

Ja, det är värdefullt, inspirerande och skapar förutsättningar för förbättring. Att träna är en sak och att tävla är en annan, oavsett vilken vikt du lägger vid just den tävlingen. Tävling kan ses som en tävling där du pressar dig i relation till andra. Det kan också ses som ett utmanande snabbpass. Anmäl dig till lopp med olika distanser. Det utmanar din kapacitet.

Att springa är fantastiskt. Det är dags att höja ribban.

Anette Grinde
Sthlm 10 Juni 2010

Inga kommentarer: