måndag 16 april 2018

Nor - Roslagsbro - vad händer med bävrarna, tro?


Vi tog en söndagspromenad i bygden. Vi vandrade på små vägar och stigar som inte är så starkt trafikerade. Färgerna är sparsmakade. Grönska är att vänta, men den är inte här än. Några av husen har sett bättre dagar men står kvar som ett minne av förfluten tid. Här, intill Nors herrgård i Roslagsbro, har man städat runt bäcken, röjt i riset och samlat det på en enormt stor hög. Det blev öppet och fint, plötsligt såg man annat än man sett förut. Ja, visst är det fint, men vad händer med de som bott i det som var?

Bäcken är den jag kallat för "bäverbäcken" och man kan förstås undra hur man har ändrat bävrarnas livsförutsättningar nu, när man har förändrat miljön runt bäcken på ett ganska kraftfullt vis. Det blir intressant att se om bävrarna kommer att bo kvar eller om de väljer att byta boplats när deras boendemiljö så kraftigt har förändras.

Hur är en bäverboplats skyddad? Får man ändra grundförutsättningarna? Får man riva deras bo eller ändra deras bomiljö genom att röja och/eller avverka i dess omedelbara närhet? Finns det några regler kring detta eller ligger det i markägarens fulla rätt att röja i och skapa en miljö som hen själv önskar?

Det finns inget dömande i frågan, bara en enkel undran.

A..

Inga kommentarer: