måndag 31 oktober 2016

Vad är en referens?

En referens. Här är det en person som skall säga något om någon annan, inför ett uppdrag eller en tjänst.

När vi talar om varandra talar vi ofta om varandras personligheter, som någon gillar eller inte gillar. Vi känner och gör olika. Vi använder ord, som betyder olika för olika personer. Personen, referensen, kan avgöra din eller min framtid. Någon annan person har alltså att hjälpa eller stjälpa någon annans framtid. Jag har hört människor säga; - jag skall göra mitt yttersta för att hindra hen i framtiden. Vi kan inte veta vad vederbörande i djupet av sin själ tycker och tänker - och om det jag tror sen är det den tycker och säger.

Vad betyder bestämd? Rigid? Tystlåten? Öppen? Vad betyder rak? Kunnig? Tydlig? Känslosam? Stark? Svag?

Jag tänker att referenser är ett relationsbundet uttalande som ibland är relevant och ibland inte. Ibland är det också ett uttryck för den person som talar, inte den den talar om. Jag frågar inte andra människor efter referenser, för jag tänker att det ryms så mycket - alltför mycket - i en fråga som egentligen rör en annan relation, en annan situation och en annan tid. Du vet inte bakgrunden, du kan heller aldrig få veta den. Det ryms inte i tiden.

Det du har gjort i en situation är inte - som huvudregel - relevant för en annan situation, ty där finns andra uppgifter, andra människor och andra relationer.  Just för vetskapen om hur människor är - ber jag inte längre om referenser. Det är - för mig - ett alltför trubbigt redskap.

Du får chansen av mig - att visa mig din kunskap, ditt engagemang och din glädje att delta.

Vi du ha den, så fånga bollen! :)

A.. 


Inga kommentarer: