torsdag 21 juli 2016

Ickevåld är principer som värnar om livet

Ickevåld är principer som värnar om livet. Det är principer som inte slår över till våld, som inte tappar tålamod, hopp eller insikt. Det är människor med principer som står upp för felaktigheter, förtryck och tar ansvar när våld sker, det är människor som ingriper.

Ickevåld är att aktivt ingripa mot våld och förtryck, inte stå tyst vid sidan om och titta på.

Jag gläds åt alla de människor som bidrar, gör, talar om ickevåldet och engagerar sig i det. Det kan göras på många olika vis, huvudsaken är att det görs, märks och hörs.

Under 2015 och 2016 har Martin Smedjeback engagerat sig för djuren. Han talar om och skriver om ickevåld och civilt motstånd, idkar civilt motstånd (gör en illegal handling i syfte att uppmärksamma våldet och ändra detta, står för handlingen och tar straffet) och han föreläser om sin inställning och sina handlingar. Det i sig har skapat uppmärksamhet, som också har fått bemötas, diskuteras och skapat ytterligare kunskap och medvetenhet. Det är inte säkert att alla håller med om att arbetssättet är det korrekta, men det är ett viktigt sätt som pockar på uppmärksamhet och känslor. Det är viktigt.

Ickevåld är viktigt. Det är ett avståndstagande från våldet men också aktiv handling mot våldet, som syftar till ett samhälle och en värld utan våld, där trygghet och rättvisa råder. I detta ingår att inte skada vare sig människor eller djur, i detta ingår också att värna om vår jord. Ickevåld är inte passivt, inte bara att avstå från att idka våld. Det är en aktiv handling, som syftar till en värld utan våld. I detta ingår någon form av risktagande av utövaren, som uppmärksammar frågorna och för dem närmare en lösning av frågan.

Ickevåld. Risk. Ja, detta tål att tänka vidare kring. Hur gör vi detta bra, bättre och bäst?

A..


Länkar;
Kristna Freds värnar om ickevåld
FIL - Härnösands Fhsk
Martin Luther King-priset
Muslimer för fred
Kväkarna
Mer om ickevåld i denna blogg

Inga kommentarer: