måndag 18 juli 2016

Förslag; 30 000 kr gräns för moms


  • Mer information om detta förslag (från mars 2016) hittar du här (länk till Skatteverket.se)
  • Remissinstanser av Skatteverkets promemoria hittar du här (länk till regeringen.se)Inga kommentarer: