söndag 31 januari 2016

Turism och vatten

Turism och vatten
Stefan Gössling, Linneus Universitetet

Den indirekta vattenförbrukningen i jmf med den direkta vattenförbrukningen, vad behöver vi tänka på? Management, vad kan vi göra för att lösa ett problem?

Människorna har tagit över och påverkat de globala systemen. Vi förstår att alla saker är på väg upp, miljöförstöring, teknikkunnande, människor. Vi växer hela tiden och vi skall dela allt med alla andra människor. Behov av resurser skall delas av alla. Allt det vi gör skapar problem för de globala ekosystemen, det stör miljön, livsförutsättningarna för djur och natur, försurning av haven, mm och växthuseffekterna är ett konstaterat faktum. På flera områden har vi passerat gränser för vad naturen tål och på vissa områden måste vi omedelbart sätta in kraftiga åtgärder.

Vi förväntar oss en förändring i klimatet framöver. I Medelhavsområdet (april-september) beräknas regnmängderna minska och soltimmarna öka. Det kommer att leda till troliga vattenproblem i området. Små öar, t ex Rhodos, har små sötvattentillgångar, om det då finns en massiv turism i en tid med låg nederbörd riskerar en hög förbrukning att inträngning av saltvatten sker. Det kan leda till att sötvattnet blir förstört för framtiden.

Direkt vattenförbrukning; 
trädgård, golfbanor, toaletter, duschar, badkar, tvätt, kök, pooler

En grön gräsmatta kräver en mycket stor mängd färskvatten.

Poolerna fylls med vatten. När man bygger något så finns infrastrukturen i kanske 50 år, det är svårt att ändra storleken på poolen. Poolen måste också fyllas löpande. Att fylla poolen kräver ofantliga mängder, likaså den löpande påfyllnaden. Den löpande rengöringen kräver också stora mängder vatten.

Vattenförbrukningen på hotellen, toaletter och duschar, kräver ett stort antal liter vatten. Handtvätt, poolerna, tvätt av kläder, kök och grönområden kräver också väldigt mycket vatten.

Indirekt vattenförbrukning; 
- mat (ett otroligt slöseri av mat, mat är resurskrävande att producera, vi äter stora mängder mat på semester men det blir också mycket över) - mat behöver mycket vatten för att produceras, (ett kilo kött kostar ca 15000 liter vatten, ett kilo tomater ca 200 liter vatten). Hur mycket äter en turist per dygn? Hur mycket av detta vatten kostar detta att producera? Väldigt mycket av maten är kött, som är väldigt vattenkrävande. Det går åt mer mat/vatten under semester.

- energi; flygresor kräver mycket energi. Det krävs mycket vatten för att producera bränsle. Vi behöver mycket vatten för att producera energi. Det antas att 15% av allt vatten vi har globalt - används för att producera energi. Det är lönt att minska vår använda energimängd, för att också minska vattenförbrukningen

- hotellets infrastruktur.

Den indirekta vattenförbrukningen (transport/bränslen, energi, mat) är mycket högre än den direkta vattenförbrukningen (boende och aktiviteter).

Det mest problematiska är förbrukning av blått vatten, men också grönt vatten behövs och används i förbrukningen. (Blått vatten = sjöar. Grönt vatten = regnvatten)

Turismbranschen måste spara både vatten och energi. Det har visat sig att det är mer ekonomiskt lönsamt att spara energi. Vi måste hitta incitament för att få marknaden att spara både energi och vatten.

Mät vattenförbrukningen i ett rum och tänk på hur du agerar.

Toaletten används ofta.  Det är en mycket stort vattenförbrukande faktor. Använd snålspolande toaletter.

När du tvättar händerna; måste du tvätta händerna i varmvatten? Det spar mycket energi om du minskar mängden varmvatten.

Installera/kontrollera vattenförbrukningen i alla vattenområden.

Rekommendationer.

Måste du använda färskvatten till gräsmattorna? Använd istället gråvatten (återanvänt vatten). Tänk på vilken typ av gräsmatta du behöver, hur mycket vatten den behöver. Hur mycket vatten (& kostnader) kan jag spara för att ändra förutsättningarna?

Vattentryck i duschar, kranar, mm. Högt tryck ger en högre förbrukning, anpassa trycket för en lägre förbrukning. Det finns nya system som låtsas att det kommer mycket vatten, men innehåller väldigt mycket luft - det ger en lägre förbrukning.

Byte av handdukar och sänglinne. Det uppstår en del missförstånd mellan personal och gäster. En tvättkorg i badrummet är ett sätt att minska missförstånd, om handduken skall bytas eller inte. Hur ofta skall en handduk bytas? Hur ofta byter du handduken hemma - hur ofta vill du att hotellet skall byta handdukar, lakan, mm?

Förklara/berätta om problemet + förklara/berätta om hur du kan hjälpa till + vad hjälper det om jag hjälper till att stödja? Viktig också att veta att andra också hjälper till - gör en majoritet saker, så vill andra också hjälpa till. Konstruktiv information - som engagerar människor. 

Kommunicera möjligheterna - kommunicera framgångarna!

Vegetarisk kost genererar mindre vattenförbrukning. Kött är fortfarande normen, som kanske också gäster/kunderna kräver. Det kan leda till ett ramaskri hos gästerna, och därmed också något negativt för hotellet. Hur budskapet förmedlas är en viktig nyckel.

Forskning sker i samarbete med hotellen. Det är svårt att få hotellen att ställa upp. Det kan dock vara en stor framgångsfaktor, mervärden, att låta någon granska vattensystemen - för möjligheten till bättring.

Stefan Gössling kommer sannolikt att starta en hemsida eller motsvarande för att sprida information (med en maillista/nyhetsbrev).

Det finns en del forskning (tourismwatch) kring turism och vatten men den är inte helt säker.

Turismen har alltid så stora resurser - de kommer alltid att kunna betala för sin vattenförbrukning. Lokalbefolkningen har inte samma resurser - de kommer inte att kunna betala.

Använd positiv kommunikation. Empatinivåerna går ner. Vi är mindre beredda på att engagera oss för andra. Kombinera problemen med en lösning - det ger människor handlingsutrymme, visa vägen för hur man kan göra bättre. Vad innebär detta, vad blir konsekvenserna. Gör något som är feelgood, visa vad det leder till. Kommunicera budskapet positivt. Det skall kännas bra att göra saker.

A..


Länkar;
Schyst Resande
Stefan Gössling


(Anteckningar 31/1 2016 -
föreläsning under
Schyst resandes ambassadörsdagar)

Inga kommentarer: