söndag 31 januari 2016

Alkoholen och turismen

Sara Heine
Biträdande generalsekreterare IOGT-NTO

IOGT-NTO arbetar t ex med biståndsarbete ute i världen. De arbetar också med frågor som opinionsbildning, lokala engagemang, utbildning och kamratstöd. IOGT-NTO arbetar t ex för lagstiftning kring alkohol. Många länder saknar reglering kring alkohol, de har inte ens ens regler som kopplar frågan om alkohol och andra droger till ålder eller trafik.

Vi talar om resandet i världen, och Sara Heine berättar att den första charterresan gick till ett nykterhetsmöte. Det är inte riktigt så det ses och görs idag.

När vi reser kliver vi ofta in i ett annan sammanhang, i en annan roll. Det leder ibland till att människor kliver över nya gränser. Ibland är det förstås positivt, men ibland kliver vi också över negativa gränser. Det finns människor som aldrig köper sex hemma, men gör det när de kommer utomlands. Det är många som dricker väldigt mycket mer på sin semester än hemma, tar med barnen på fik/caféer där avklädda kvinnor figurerar, mm. Tänker man då tanken om vad som är rätt, både för kvinnorna och de övrigt lokalanställda eller för miljön, eller för de egna barnen som plötsligt får vistas i miljöer de aldrig skulle få vistas i hemma?

Heine talar också om resereportagen, där ofta turismen och alkoholen finns som en glorifierande enhet. Sol och stränder kopplas samman med färgglada paraplydrinkar och vi ser alltid glada ansikten. Det berättas aldrig om baksidorna. På många turistområden skapar alkoholen stora skador för befolkningen, för de anställda och för människor runt omkring dessa. Baksidorna syns aldrig i artiklarna eller i reklamen.

Stor tillgänglighet, låga priser och massiv marknadsföring ger en stor ökning av konsumtionen. Thailand, vårt semesterparadis, har drabbats hårt av alkoholskador i spåren efter turismen och vårt semestrande. Vi är där 14 dagar och de anställda lever i detta 365 dagar per år. Det ökar deras utsatthet för våld, missbruk och alkoholrelaterade skador.

En stor baksida har flickorna som arbetar som t ex öl-flickor. De arbetar för att marknadsföra öl-märken, dricker med kunderna och blir utsatta för missbruk. Leverantörerna ser tjänsterna som marknadsföring, tjejerna saknar rättigheter och de riskerar att stigmatiseras. Deras miljö leder dem till en särskild utsatthet för att hamna i sexhandeln. Många av dessa öl-flickor har smittats av HIV och finns i sexhandeln. Klädsel, avkläddheten, sexhandel, sjukdomar, mm gör att de riskerar att bli utstötta från sina vanliga samhällen, sitt hem och sin familj. Detta är en mycket allvarlig baksida, som vi sällan talar om och som skapas av turismen. WHO säger att 3,3 miljoner dödsfall per år är alkoholrelaterade. I Thailand är de alkoholrelaterade siffrorna betydligt högre än genomsnittet.

IOGT-NTO arbetar med opinion, med utgångspunkt från WHO.

Alkohol är ett stort utvecklingshinder; fattigdom, våld, våld i nära relationer, brist på rättigheter tex för barn, trafikolyckor, hälsa - både smittsamma och icke smittsamma sjukdomar, är exempel på frågor som går i alkoholens spår.

Det saknas mycket forskning i dessa frågor, det finns en stor brist på statistik och uppföljning. Det är viktigt att särskilja turismen och annat resande från andra inverkande faktorer för att se vad som beror på vad. Det är också viktigt att se att turismen är en arena för nya drycker och att se vad detta gör för lokalsamhället. Alkoholen är en stor del av marknadsföringen kopplad till turistmålet, som att alkohol är något väldigt viktigt för turisten. Alkohol och turismindustrin är intimt sammankopplade, på kommersiell grund. De strävar, aggressivt, efter att vinna marknadsandelar och de arbetar hårt för undvikande av strängare lagstiftning och policys i de länder och regioner där de verkar. Ibland skriver alkoholindustrin t o m egna lagförslag, i syfte att få dem som de själva vill ha dem.

Alkoholen påverkar inte bara oss som reser, det lämnar också mycket kvar i våra fotspår. Vilket ansvar har vi, du och jag, i detta?

Ja, frågan om alkohol och droger är viktig, särskilt kopplat det våra resebeteenden. Med vilken rätt har vi att resa - när det visar sig att vi genom vår resande och vårt agerande i vårt resande skadar andra? Hur gör vi för att ändra detta?

Jag känner att frågan om mitt - och ditt - vårt - agerande blir viktig. Vårt ansvar. Frågan om vår konsumentmakt och vårt ansvar för världens och människornas väl behöver begrundas.

A..


(Se Svt.se - kort film om Vietnam och alkohol).

Länkar; 
Schyst Resande
IOGT-NTO
Sara Heine
Fritidsresor - Ving - Apollo; rapport om arbetsvillkor i semesterparadiset(Anteckningar vid föreläsning
under Schyst resandes
 ambassadörsdagar 30-31 januari 2016)

Inga kommentarer: