tisdag 28 april 2015

Styrelseprinciper, ansvar, tystnadsplikt och adjungerande personer

Styrelsens ledamöter är valda av årsmötet. Ledamöterna är tillsatta för att tillsammans styra och leda föreningens arbete. I styrelsearbetet ingår då just dessa personer. Det är inte tänkt att man generellt skall bjuda in andra, eller ha styrelsemöten för öppna dörrar. Det förstör tystnadsplikten/sekretessen som är en grundläggande styrelsefråga. Det förstör också de grundläggande förutsättningarna att tala på styrelsemöten eftersom det är vanligt att människor tystnar i takt med storleken på gruppen. Det är alltså den bara den valda styrelsen som skall finnas i rummet.

I den mån det finns anställda eller arbetsgrupper, är det styrelsen som är övergripande arbetsledare (ansvariga) för dessa, för deras säkerhet och för att leda deras arbete. Enskilda ledamöter kan utses för personalansvaret, men det förändrar inte att det är styrelsens samtliga medlemmar som har ansvaret att tillse att det finns en bra arbetsmiljö, följer gällande regler, mm.

Rent generellt kan säga att styrelsen har det övergripande ansvaret i föreningen. De anställda, sektioner, arbetsgrupper och andra engagerade individer har de mer operationella sysslorna.

Styrelsen kan, för enskilda frågor, välja att adjungera en person till ett möte, eller snarare till en särskild punkt i ett möte. Det görs t ex när man behöver ny/annan kunskap i en särskild fråga. Den adjungerade bör då endast vara med på den punkt där den punkten avhandlas.

A..

Inga kommentarer: