fredag 21 mars 2014

Svenska Marathonsällskapet tänker hålla årsmöte på lördag...

Svenska Marathonsällskapet tänker hålla sitt årsmöte på lördag. Jag tittar på handlingarna och undrar. Begrundar.

I föreningens verksamhetsplan till föregående års årsmöte fanns en del punkter för styrelsen att prioritera under året. Jag ställer mig en aning frågande till vad föreningens styrelse har gjort för dessa frågor och ber sålunda om en rapport ifrån styrelsen om de frågor som återfinns i 2013 års årsmötesprotokoll.

Att vidareutveckla Sällskapets aktiviteter på Internet. Föreningen har en hemsida och en facebookgrupp. Föreningen har ingen specifikt ansvarig för gruppen och föreningens styrelse förefaller inte ha en aktiv tanke med gruppen, för spridande av information, mm. Det får bli som det blir, känns det som. Som ett ställa bara att snacka på. Är det så, eller hur tänker ni kring den digitala informationen?

Att genom olika typer av medlemsvärvningskampanjer försöka öka medlemsantalet inom Sällskapet. Detta skulle jag gilla att se. När jag läser föreningens protokoll finns inget som tyder på att frågan diskuteras i styrelsen under det gångna året. Vilket budskap sänder vi till våra medlemmar kring vår förening? Hur gör föreningens styrelse och medlemmar för att peppa in fler till föreningen? Är vi stolta över föreningen? Vad kan vi ge till den och vad kan den ge till oss? För vilka finns föreningen och hur visar det sig?

Att utkomma med fem nr av Marathonlöparen i samarbete med Runners World. Ja, den frågan ligger på mitt bord och utförs som tänkt. Det är ett stort uppdrag, som förtjänar hjälp från fler. Hur tänker styrelsen där, undrar jag?

Att per e-mail hålla kontakten med medlemmarna. Jag tänker att detta inkluderar någon form av medlemsutskick och kommunikation, men ser att det nog mer innehåller en tanke att man skall svara om någon frågar om något. Vi lägger önskemål om ribbor på olika nivå, vilket skapar en felbild hos den som tänker mer. Jag tror att jag skall få saker som jag inte får.

Att utveckla kontakten och samarbetet med ambassadörerna. Ja, hur görs detta? Jag finns med på maillistan, där jag tror att också ambassadörerna finns. Det är alldeles tyst. En eller högst två av ambassadörerna svarar när man talar, frågar eller ropar. På frågan om vad deras roll är, blir svaret att var och en gör som de vill. Men, min undran är vad som är tänkt? Varför har vi ambassadörer, om de inte skall tala för vår förening och för våra aktiviteter - alltså, vad är vårt fokus och vad är deras roll. För vad är de egentligen ambassadörer? Ett möte, för att höra var och ens tanke, skulle tilltala. Ett möte, som visar glädje och riktning. Inte som nu, där det bara är tomt och tyst. Inte är det väl bara jag, som vill att vi syns och hörs mycket mer?

Att arbeta för fler medlemsrabatter på startavgifterna till olika långlopp, likaså att våra medlemmar får rabatt hos olika kommersiella företag, exempelvis friskvård, hotell etc. Om detta talar vi ofta, som att det är en viktig medlemsbonus. Under alla år jag har varit engagerad i föreningen har jag inte sett någon, mer än jag själv, arbeta med att fråga arrangörer, företag, mm, om rabatter. Jag har bett att styrelsen skall arbeta med att få fram någon/några som tar denna fråga som sin, som arbetar med kontakter och som skapar rabatter. Något resultat har jag inte sett. Min fråga till styrelsen blir därför igen - hur arbetar ni med frågan? Vem har frågan på sitt bord? Någon, en engagerad säljartyp, behöver ha denna fråga som sin.

Att stimulera medlemmar och föreningar med olika utmärkelser. Ja, utmärkelser förefaller vara av högsta prioritet i föreningen. Det är där man lägger sitt krut. Men är det verkligen bara där vi skall lägga föreningens krut?

Att genomföra Födelsedagsjoggen. Ja, kanske är det viktigt att prioritera det lilla före det större och bredare. En gång blev fler gånger, som till slut blir en tradition. Men, vad gör 6,1 km för maratonlöpningens väl? Gemenskapslöpning och föreningsuppmärksamhet. Gott så, ur något perspektiv. Men, vad gör den för maraton/ultra?

I föregående års årsmötesprotokoll fick styrelsen i uppdrag att se över hur föreningen i framtiden ska utse ständiga medlemmar. Detta har flyktigt nämnts av styrelsen (i protokoll) under året. Något förslag har ännu inte setts till, men kanske når det oss på årsmötet i mars 2014.

Eftersom så få kommer till föreningens årsmöte, skulle det kännas bra om kommunikation/information från styrelsen kom i andra former också. En synlig förening, med god och tydlig information, marknadsföring, mm, är en livskraftig förening. En förening, vars styrelse och förtroendevalda syns i positiv ton, är en förening vi gärna förlikar oss med. Och ansluter oss till. En förening som visar tydlighet, glädje och inspiration, är jag gärna med i - särskilt om den också står mitt intresse nära. Då kan jag förhålla mig.

Styrelsen - vi behöver se er mer, veta vad ni gör och tänker. Åtminstone jag, fast jag ändå står mitt i. Jag tror att det är viktigt för fler. Vi behöver se vad ni, och därmed vi, står för. Att vi står för något viktigt. Så vi vet vad vill skall gilla. Eller ogilla, för den delen. Tystnad ogillar jag generellt och skarpt. Den är svår att förhålla sig till.

A..


Inga kommentarer: