söndag 13 december 2015

Palmolja? Nej, tack till skövling, nej, tack till människorättsbrott och nej, tack till kemikalier

Palmolja utvinns ur oljepalmer, som odlas på stora plantager i t ex Indonesien. Vi behöver hålla ett öga på den industrin. Vi behöver begrunda om den tillför till världens väl.

Palmolja finns i väldigt många produkter, som t ex i godis, snacks, livsmedel, tvål och smink. Det är en storskalig produktion som skadar stort. Både naturen och människorna far väldigt illa vid produktion av denna vara. Det måste ändras, om produktionen skall fortsätta.

Palmolja finns t ex ofta i kakor, godis, choklad, popcorn för mikron, chips, tvål, smink (fettblandning), färdiglagade livsmedel, i biobränslen, tvättmedel (tensid). Produktionen av palmolja orsakar stora miljö- och människorättsproblem i de länder där den produceras. Indonesien är världens största exportör av palmolja och producerar 50 procent av all palmolja. Bakom de enorma plantagerna döljer sig skövling av regnskog med förlust av stora unika och oersättliga naturvärden, värdefulla marker som utdikas till plantager. Där finns också återkommande brott mot mänskliga rättigheter. Det måste få ett slut. Som om skövlingen och människobrott inte vore nog används också t ex det kemiska bekämpningsmedlet, parakvat, på palmoljeplantagen. Det är förbjudet i EU eftersom det är så farligt. Det är naturligtvis inte mindre farligt på ett palmoljeplantage än hos oss.

Vi måste börja läsa det finstilta, den nästan inte läsbara texten på innehållsförteckningen, när vi handlar våra varor. Vi måste sluta använda palmoljan, under nuvarande produktionsförutsättningar. Om vi inte tycker att vi kan det, måste vi se till att den produceras på sätt som inte skadar människor och jord. Ja, vi måste få ett stopp på skövlingen av regnskogarna. Vi måste få ett slut på brotten mot människorna. Och vi måste få ett stopp användandet på kemiska bekämpningsmedel, åtminstone de som skadar människor, djur och natur.

Min uppmaning till mig själv och mina medmänniskor är; Var noggrann när du läser innehållsförteckningen. Uppmärksamma varor som innehåller palmolja. Är certifierad palmolja bra - eller stöder det ändå något som gör vår värld mer trasig? Stöder det rätt sak? Utforska frågan, är du snäll. Det du köper är det du stödjer. - Tack, för att du tänker dig för, tar ställning för eller emot, och agerar konstruktivt därefter, säger människor och natur som skadas av denna utvinning/produktion. Och alla vi på håll, som påverkas genom miljöförstöringens långsiktiga konsekvenser på vår jord.

För mig är det hög tid att skaffa nya glasögon. Det är alltså sådana som gör att jag kan läsa den finstilta texten på alla de varor jag köper. Och ser till att jag tar ställning för rätt sak, rätt vara, för en schyst miljö. För människors, djurens och naturens bästa.

Konsumentmakt är viktig. Låt oss använda den konstruktivt.

A..


Läs mer här;
Naturskyddsföreningen
WWF
Wikipedia
Ica-kuriren
KRAV
GreenpeaceInga kommentarer: