tisdag 30 juni 2009

Fastighetsskatt - till gagn för den kommun där fastigheten är belägen...

Fastighetsskatt eller fastighetsavgift må vara egalt - bara beloppet kommer den kommun till del, där fastigheten är belägen. Och - kommer fastighetsägaren till del. Synligt och tydligt.

Det irriterar och skaver för människor att betala skatt eller avgift på sådant som inte är tydligt. En avgift eller en skatt på en fastighet, bara för att den finns och inte är specifik, känns verkligen väldigt fel. Däremot känns det inte fel att betala för den service och det som måste göras med anledning av fastigheten. Sådant kan ju vara t ex en fungerande sophämtning, vatten och avlopp, vägar, planer och lovansökningar, mm - som hör fastigheter till och som kan ses berättigande för fastigheterna i förhållande till kommunerna.

Om en kommun har kostnader för människorna och för byggnaderna i kommunen, så bör de oxå få ersättning för detta. Till täckande för kostnaderna. Det känns logiskt och rätt - men inte på bara en schablonmässig grund.

Skatter och avgifter behövs - men de skall vara tydliga och enkla. Utan sidospår, och tillkrånglande special. Direkta, så att vi ser att vi tillför till just det som vi måste tillföra till. Utan svinn på vägen.

Skatter och avgifter får heller inte bygga på värden som egentligen inte finns. Taxeringsvärden är ibland fantasivärden och inte kopplade till den service som kommunen ger. Det kan skapa felaktiga resultat och det sänder felaktiga signaler.

Det är helt enkelt inte rättvist att bygga skatt på fantasier och teoretiska tankegångar.

Tack, för att fastighetsskatten i sin tidigare form inte införs igen. Låt istället verkliga kostnader motsvaras av verkliga avgifter, grundade på verkliga siffror. Om vi kallar dem skatt eller avgift må vara detsamma - men de skall vara grundade på fakta, liksom de skall ha sin utgångspunkt i rättvisa och korrekta perspektiv.

Anette Grinde
Inga kommentarer: