fredag 29 oktober 2010

Rånäs 4H vill ha en träningshall....

...läser jag i dagens Norrtälje Tidning. Företrädare för Rånäs 4H har talat med Kjell Jansson (M), Berit Jansson (C) och Hans Stergel (C) om banorna på IP, en inomhushall och om ett idrottsgymnasium. Det är viktiga frågor för vår kommunledning att begrunda och jag när en förhoppning att de ställer sig positiva i samtalet.

Rånäs 4H står för hälsa. De står för idrottande ungdomar och vuxna. De står för glädje och engagemang. De står för mycket mer än så, men här vill jag tala om hälsa och idrott.

Kommunens huvudbry måste vara hur vi får ungdomar att stanna i kommunen när de är aktivt idrottsintresserade. De måste fundera kring hur ungdomarna skall kunna utvecklas i sin idrott genom hela sin skoltid och att de inte skall behöva söka sig till andra orter när det är gymnasietid, bara för att de har idrott som sitt huvudintresse.

Idrott står för hälsa och engagemang. Det står också för gemenskap och för ett starkt fokus. Det är något som vi alla har stor nytta av för resten av våra liv, vare sig vi fortsätter vårt aktiva tränade eller fokuserar på andra aktiviteter senare i livet.

De aktiva ungdomarna i Norrtälje skall inte behöva åka till Bosön eller Sätra för att utöva kvalitativt god träning. De skall definitivt kunna träna på hemmaplan. En inomhushall, för träning och gärna också för tävling, för de olika grenar som friidrotten representerar, är viktig ur många perspektiv. Ungdomarnas hälsa är bara ett, men ett väldigt viktigt sådant i en värld där friskvård ibland står långt ner på listan. Låt oss göra det enklare för ungdomarna att idrotta i Norrtälje.

En bra idrottsplats, för träning och tävling skapar mervärde för såväl våra ungdomar som för de vuxna som finner träning/tävling vara tillförande i livet. Det skapar även mervärde till kommunen i stort, när föreningar som t ex Rånäs 4H genomför arrangemang som t ex SM i friidrott för ungdomar eller för veteraner. Det drar pengar, kunskap, människor och utveckling till bygden. Det mår vi alla väl av. En godkänd tävlingsarena, som IP kan vara, måste en kommun som Norrtälje verkligen ha. En arena där våra besökare med glädje kan ge berätta - för oss och för sin övriga omvärld - att här var det riktigt bra.

Ett gymnasium med idrottsinriktning skulle kunna få många ungdomar att stanna kvar i kommunen, liksom även att få ungdomar från andra platser i landet att vilja studera i kommunen. Idrott är en av grundpelarna i en god utveckling av alla våra ungdomar. Det - och dem - bör vi måna om.

Ja. Detta är frågor för kommunledningen i sin helhet att begrunda. Jag blir riktigt glad när jag ser att samtalet är påbörjat. Jag hoppas att samtalet tas på allvar, byggs på och snart gör vår kommun till en riktigt bra hälso- och idrottskommun för alla våra aktiva ungdomar.

Anette Grinde ... . . .

Inga kommentarer: