torsdag 14 oktober 2010

Styrelse - i det lilla bolaget....

En styrelse har ett huvudansvar för bolaget. I väldigt många små företag sitter ägaren ensam i styrelsen, möjligen med sambo eller hustru/make vid sin sida. Det är i allmänhet en pappersstyrelse, en sådan som inte aktivt arbetar och diskuterar under resans gång.

Bolaget har att vinna på att utveckla sin styrelse och sitt styrelsearbete. De har att vinna på att ta in en utomstående person, att samtala med, att lyssna till och att få nya infallsvinklar ifrån.

Den externa styrelsepersonen kan hjälpa dig och ditt företag att växa t ex genom att ställa nya frågor, ställa krav på eftertanke och kalkyler och dela med sig av sin kompetens. Och lyfta fram företagarens kompetens.

Finns det plats för en utomstående styrelserepresentant i ditt företag eller driver du ditt styrelsearbete vid ditt köksbord?

Anette Grinde ...

Inga kommentarer: