tisdag 26 oktober 2010

Indien Syd....

I Indien - som på sitt sätt är ofantlikt rikt, men på många håll omåttligt fattigt - är Kerala en av de delstater som erbjuder sina invånare en god social trygghet. En grundläggande skolgång och hälsovård erbjuds kostnadsfritt till alla.

Kerala ligger i sydvästra Indien, som den sydligaste delstaten på västra sidan. Strax norr om Kerala, på den västra sidan, ligger Karnataka och öster, strax runt hörnet, finner vi Tamil Nadu och därefter norrut Andhra Pradesh.

Kerala har en folkmängd på ca 32 miljoner och Tamil Nadu ca 62 miljoner människor. Något mer än här hemma, sålunda. Sammantaget har Indien mer än 1,1 miljarder människor. Det är en hel del människor, kan man tycka.

I den mån kristendomen är utbredd i Indien verkar det vara Kerala och Tamil Nadu som har den största utbredningen. Förutom i dessa delstater ser kristendomens utbredning ut att vara relativt sparsam i Indien. Andra religioner, som hinduismen, har onekligen ett avsevärt starkare fäste i landet. Religionen spelar roll, oavsett vilken inriktning den har. Den spelar roll för hur landet ter sig, hur människorna är och hur förhållandena runt omkring ser ut. Religionen påverkar förhållanden hos människorna själva liksom relationen mellan enskilda människor och folk.

Av Tamil Nadus befolkning är 65,4 % läskunniga. I Kerala är mer än 90,9 % av befolkningen läskunnig, vilket känns som en fantastiskt bra siffra. Det känns helt enkelt som en siffra man kan bli glad över. I Karnataka är läskunnigheten 67,04 % totalt, där 76,29 % speglar männens läskunnighet och 57,45 % speglar kvinnornas.

Chennai (tidigare Madras), är Indiens fjärde största stad, och huvudstad i Tamil Nadu. Huvudstaden i Kerala är Thiruvananthapuram (Trivandrum). I Karnataka är det Bangalore som bär delstatens huvudansvar som stad.

I dessa trakter skall vi färdas. Vi skall uppleva, se, begrunda och skapa nya bilder för oss själva. Dessa skall vi sedan ta med oss hem, och i positiva ordalag sprida i vår bekantskapskrets. För så är Indien - ett fantastiskt land, med färg, form och helt andra perspektiv än de vi har här hemma.

Anette Grinde ... . . .

Inga kommentarer: