måndag 25 oktober 2010

Lena Maria - Våga Drömma

Libris Förlag, Örebro
Titel; Våga Drömma
Författare; Lena Maria Klingvall
2010
ISBN 978-91-7387-088-7
http://www.librisforlag.se/

För en tid sedan såg vi Lena Maria Klingvall i Här är ditt liv. Det var ett program, eller snarare en person, som gjorde skillnad. Jag brukar inte riktigt imponeras av de personer som får sina liv exploaterade i TV-rutan, men Lena Maria imponerade. Stort.

Lena Maria har funnits i mina tankar många gånger sedan dess. Hennes ord, hennes liv, hennes glädje, hennes sång och hela hennes sätt har satt sina spår. Hon skapade skillnad.

Jag har nu nåtts av hennes bok - Våga drömma - utgiven av Libris Förlag 2010.
Jag läser den med glädje och får ibland en sådan lyckokänsla i mig att tårarna nästa bryter fram. Det finns en mängd unika människor i vår värld. Detta är verkligen "ett sådant exemplar".

Lena Maria har skapat ett gott liv för sig. Om detta berättade hon i Här är ditt liv - och mycket av detta finns också i denna bok som går från barndom till nu.

Hon har drabbats av motgångar, lyckostunder och stora sorger - men hon har också skapat fantastiska händelser genom sitt sätt att vara, genom sin tävlingsanda och genom stöd från sin familj. Lena Maria har varit elitidrottare. Hon är sångerska, författare, föreläsare och konstnär. Hon är en fantastisk medmänniska och just en sådan som kan påverka andra människor liv i en positiv riktning. Hon har därtill använt sitt hittillsvarande liv just så. Hon har skapat skillnad.

På baksidan av boken läser jag; Min önskan med den här boken är att den får väcka livslust. Alla människor har enorma möjligheter, trots de begränsningar vi lever med. Jag vill uppmuntra dig att ta vara på ditt liv och dina talanger. Pröva dina egna vingar, tänk stora tankar -- och våga drömma!

För mig skapar boken hopp. Livslust och hopp.

Denna bok vill jag rekommendera dig att läsa.
Läs den. Och fundera på hur du själv gör i ditt liv. Följ Lena Marias uppmaning; Tag vara på ditt liv och dina talanger. Pröva dina vingar. Tänk stora tankar.

Låt Lena Maria inspirera dig.

Anette Grinde ... . . .

Inga kommentarer: