torsdag 14 oktober 2010

Den siste mannen är uppe...

...ur gruvan i Chile. Äntligen har de nått ljuset. Äntligen är tiden nere i mörkret över. Det har slitits, sörjts, frustrerats och arbetats hårt för att få upp dessa män från underjorden.

Dessa 33 män har skapat en enorm uppmärksamhet och de har säkerligen en hel del svårigheter att ta itu med nu när det är uppe i ljuset igen. Det måste ha varit en enorm påfrestning att ha suttit inspärrade i ovisshet så länge, men också en enorm lycka när de så småningom insett att de med stor sannolikhet skulle kunna bli räddade.

Nu står de på marken igen. De ser solen och ljuset, om än genom mörka glasögon. Landet och världen jublar. Hustrur, barn och familjer är överväldigade. Med glädje ser vi deras räddning.

Nu väntar en annan vardag för dessa män och deras familjer. Låt oss hoppas att de lyckas använda den väl.

Må livsglädje gå vid deras sida i alla deras dagar framöver.

Anette Grinde ...

Inga kommentarer: