lördag 23 oktober 2010

Det är tanken som styr...

Irritation. Glädje. Frustration. Lycka. Missnöjdhet. Eufori.

Det är tanken som styr hur vi är. Och hur vi mår.

När vi tänker tankar som har en positiv klang, som saknar det vi inte önskar, så bygger det på det positiva mer och mer. Ju mer vi tänker en tanke, desto mer är det just så.

När du tänker på det du inte vill ha, så hör vi inte ordet inte - vilket förstärker tanken på just det vi inte vill ha. Barnen hör inte ordet inte, när vi säger; gör inte så. Samma sak är det med oss. Jag vill inte ha, jag vill inte ha, jag vill inte ha - blir istället - jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha - just det jag inte vill ha.

Så. Låt oss alltid fokusera på det vi vill ha. Låt oss lämna resten därhän. Låt oss upprepa det vi vill ha. Igen och igen, och finna vägar för att få just det vi vill ha.

A .... . . .

Inga kommentarer: