måndag 4 oktober 2010

Med våra egna ögon...

Med våra egna ögon, heter en bok som innehåller berättelser från följeslagare i Palestina och Israel. Ekumeniska Följeslagarprogrammet har givit ut boken (2006) med stöd från SIDA.

Boken innehåller korta berättelser av olika personer, som varit på plats och sett olika händelser som sedan präglat dem på olika sätt. Boken handlar om människor och företeelser. Den handlar om vardagshändelser, barn, vuxna och orättvisor. Den handlar om livet för människor som lever i en konflikt som inte ser ut att ha något slut.

Den berör och den gör mig trasig av sorg, för att det tar så lång tid att skapa fred och bättring för dessa människor och dessa länder.

Vill du läsa boken, så har jag några ex. Du får den gärna gratis av mig, om du bara står för portot. På Sveriges Kristna Råd finns den att hämta som pdf - alldeles gratis.

Anette Grinde

Inga kommentarer: