torsdag 7 juli 2011

En sorg - riskerar att ge en annan typ av sorg...

Kvinna blev utan miljonarv, läser jag i Norrtelje Tidning den 7 juli 2011. Notisen handlar om ett par som varit tillsammans i 24 år och drivit en gård i Svenjunga kommun tillsammans. De hade inte skrivit några papper om sitt samboskap eller om hur situationen skulle behandlas vid ett dödsfall. Gården ägdes, enligt vad man kan anta av notisen, av mannen. När denne dog ärvdes gården, enligt gällande regler, av Allmänna arvsfonden. Kvinnan får helt enkelt flytta från deras gemensamma bostad. Hon säger; "Vi har delat säng och har skött gården i 24 år. Räcker inte det?"

Nej, det räcker inte. Om du delar säng eller bara är boende under samma tak spelar ingen roll. Det enda som räcker för att inte tvingas flytta - vid inflytt till ett samboförhållande där ägandet ligger hos den andre parten - är rätt registrerade gåvor, köpeavtal, testamenten eller äktenskap.

Enbart ett samboförhållande ger inte arvsrätt. Hur länge det än har varat. Det krävs en aktiv handling för att råda bot på ett sådant förhållande. Görs det inte, så kanske också du får flytta om din sambo dör.

Anette Grinde 
F ö r e t a g s h u s e t

Inga kommentarer: