måndag 11 juli 2011

Föreningslivet förundrar.

Rånäs 4H arrangerar träningsaktiviteter, tävlingar och andra typer av aktiviteter. Det görs varje år, så det är ingen nyhet. Men, det är en fantastisk prestation att göra det just varje år. Igen och igen. Utan uppehåll. Tålmodigt. Återkommande. Med ständiga försök till god kvalité och glädje. Till glädje för oerhört många ungdomar och vuxna. De ideella föreningarnas kraft gör mig glad. De som bygger på att människor vill göra mer. Det bygger på viljan att göra mer för andra. För sig själv, och för andra.

Vi, Sverige, är ett riktigt föreningsland. Det finns oerhört många människor som är ideellt engagerade. Det kan t ex ske som medlemmar, som styrelserepresentanter, som valberedningar och som ledare. Det finns föreningar som täcker nästan varje intresseområde, där syftet ofta är att tillsammans idka just denna aktivitet. Löpning, schack, knyppling, fotografering, hembygd, friskvård, friluftsliv, mm. I Norrtälje Kommuns föreningsregister finns minst 220 föreningar. Därtill kommer alla de som inte faller in under deras föreningsfilosofi eller av annat skäl inte finns i registret. Jag skulle kunna gissa att vi säkert har 500 föreningar i kommunen, med 3 – 1000-tals medlemmar, mer eller mindre aktiva.

Föreningslivet är onekligen förundrande. Positivt förundrande.

En stor eloge till alla er som är aktiva i de ideella föreningarna i vår kommun, och i vårt land för övrigt. En stor eloge till alla ni som gör att Rånäs 4H finns, utvecklas och skapar mer. Likaså till aktiva i föreningar som t ex Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Norrtälje Fotoklubb, Hembygdsföreningen St Eriks Gille, med mera, med mera. En stor eloge till er alla som gör.

Anette Grinde 
F ö r e t a g s h u s e t

Inga kommentarer: