onsdag 13 juli 2011

Samboavtalet ändrar lagens mening

När de unga tu bestämmer sig att bli sambo skaffar de ibland en ny gemensam bostad. De flyttar, tillsammans, in i en bostad som införskaffats för det gemensamma boendet. Då gäller sambolagens skrivning som säger att båda har lika mycket rätt till bostaden vid en separation. Det innebär att varje sambo har rätt till halva värdet av bostadsrätten eller fastigheten.

Om ena parten äger mer än 50% eller om den ena parten har gjort en större insats (i pengar eller tid) så innebär sambolagens huvudregel att den som äger en större del eller gjort en större insats, inte tillgodoräknas detta vid en delning. Vardera sambo har rätt till hälften av marknadsvärdet av bostaden, oavsett ägande eller insats.

Om du är sambo, flyttat in tillsammans i ett boende som anskaffats för just det gemensamma boendet och inte är nöjd med en sådan fördelning – krävs en aktiv handling. Det krävs att du & din sambo gemensamt upprättar ett samboavtal, som tydligt talar om hur ni vill att ert boende skall fördelas vid en eventuell separation.

En helt annan fråga är hur sambor ärver varandra. Det enkla svaret på detta är att en sambo saknar arvsrätt. För arv efter en sambo krävs helt enkelt ett testamente. Inget testamente = inget arv.

Anette Grinde 

Inga kommentarer: