lördag 23 juli 2011

Hembygdsgårdens dag...

Hembygdsgårdens dag infaller i år någon av de första dagarna i augusti. Då håller alla hembygdsföreningar, som kan, sina hembygdsgårdar och hembygdsmuseer öppna.

Dagen föregås av en hel del planering. De aktiva - ideella - krafterna i föreningarna gör stordåd. De målar, klipper gräs, bättrar på och planerar vad som särskilt skall visas. Det är en dag som bör uppmärksammas i bygden. Därtill bör människorna som bidrar till föreningarnas - hembygdens - aktivitet uppmärksammas. De bidrar till att mången viktig kultur bevaras till våra kommande generationer.

Mer än 1 300 lokala hembygdsföreningar finns i landet. Hembygdsgårdarna har sammanlagt ca 3 miljoner besökare om året. Det gör hembygdsrörelsen till en oerhört stor och fantastisk turistattraktion i vårt land. Det finns nästan 2 miljoner föremål i hembygdsföreningarnas samlingar. Därtill kan läggas 12 000 hyllmeter arkivhandlingar och historiska skrifter, 2 miljoner fotografier samt omfattande innehav av byggnader, båtar och mark. Det är en fantastisk och oerhört viktig kulturskatt, som bör uppmärksammas och fortsatt aktivt vårdas. Det är bara möjligt om lokala krafter fortsätter att engagera sig. Och att de allteftersom har nya krafter att lämnar information och de aktivt krassa uppgifterna vidare till.

Hembygdsföreningarna drivs av ideell kraft. Det kräver att bygdens folk intresserar sig för sin historia. Det måste finnas människor som ser det som viktigt att bevara, för att därmed kunna dela med sig av detta till de människor som ser historien som viktig för livet - även sen. Vår tid nu, här idag, är snart historia. Också den behöver dokumenteras och vårdas, för att kunna bevaras till de som kommer efter oss. Något - väl valda delar - av det massiva informationsflödet som finns idag behöver sålunda, för den fortsatta dokumentation av bygdens händelser och historia, samlas för den framtida forskningen.

Kanske kan du ge dem ett välförtjänt handtag? Kanske kan du bidra med kunskap? Kanske kan bu bidra med kaffekok? Kanske kan du baka för deras framtida evenemang? Kanske kan du måla en ladugårdsvägg? Kanske kan du dokumentera deras krafttag, samla fotografier eller katalogisera deras föremål? 
 
Jag ber att du uppmärksammar hembygdsföreningens dag i din trakt och också de människor som står bakom dessa fantastiskt kulturbevarande uppgifter.
 
Den 7 augusti visas t ex Labacken - som ägs och vårdas av S:t Eriks Gille, Roslags-Bro Hembygdsförening, två mil norr om Norrtälje. De har öppet hus kl 1200-1500 och visar då byggnader och inventarier. Den nya utställningslokalen, i den stora, vackra ladan, med föreningens stora redskapssamling kommer också att visas. På agendan står därtill rödfärgskokning och läggning av spåntak (spil) på körvandringen.
 
På hembygdsföreningarnas samlade hemsida - www.hembygd.se - finner jag minst 20 hembygdsföreningar i Norrtälje kommun. Många av dessa har aktiviteter under sommaren.

Hembygdsföreningarna finner du på
http://www.hembygd.se/
Besök en hembygdsförening nära dig. De spelar stor roll. Visa dem gärna att du ser att de spelar roll.

Anette Grinde
Ordförande Svenska Turistföreningen
Roslagskretsen
.
.  
.
 . 

Inga kommentarer: