onsdag 13 juli 2011

Hur är det att vara sambo, egentligen?

Att flytta ihop med sin älskade vän är ett stort steg. Det skapar nya förutsättningar och det skapar också nya juridiska förhållanden dem emellan. Vad händer när en av parterna dör och vad händer om någon av dem inte längre vill att samboförhållandet skall fortsätta? Ja, utan avtal och andra juridiskt korrekta handlingar kan detta skapa oönskade resultat – eller i varje fall väldigt obekväma och tragiska för den kvarvarande parten.

Om en sambo dör gäller att vederbörandes barn, föräldrar eller syskon har en laglig arvsrätt. Om barn, föräldrar eller syskon saknas går arvet, utan testamente, till Allmänna Arvsfonden. Den efterlevande sambon saknar laglig arvsrätt. Den efterlevande sambon kan därmed behöva lösa ut sin sambos barn eller arvsberättigade familj, för att kunna leva kvar i den bostad där de gemensamt bott. Saknar hon/han den möjligheten krävs sannolikt en försäljning och flytt. För att ändra detta förhållande krävs t ex ett genomtänkt ägande och/eller ett testamente, väl genomtänkt och formellt korrekt formulerat. (Läs mer om arvsrätt på wikipedia)

Vid en separation, där någon flyttat in till en annan person i dennes bostad, sker ingen delning. Den som äger bostaden, eller står på hyreskontraktet, får behålla bostaden. Den som flyttat in, har ingen rätt till bostaden.

Vid en separation, där ett gemensamt köp eller bostadsanskaffande skett, har båda lika stor rätt till bostaden. Varje sambo har rätt till halva värdet av bostaden, oavsett vem som äger bostaden, vem som står för kontraktet, eller hur stor insats någon av parterna har lagt i boendet. I den mån man önskar ha en annan fördelning, t ex med hänsyn till ägandeandel, behov eller insats krävs avtal mellan parterna. Detta bör upprättas i samband med att bostaden införskaffas eller under "fredstid", d v s inte under separationen när avtalsfrågor ter sig svårare än under sambotiden.

Är du sambo bör du, tillsammans med din vän, tänka över hur er situation skall se ut om ett dödsfall sker eller en separation er emellan inträffar.

Inte sen, utan just nu.

Anette Grinde 

Inga kommentarer: