onsdag 20 juli 2011

1 november 2011. Besök på Arsta värmeverk med Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen

Tisdagen den 1 november 2011 kl. 14.00 besöker Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen, det fliseldade värmeverket Arsta i Norrtälje. Arsta levererar såväl fjärrvärme till hushåll, som kraft till elnätet.

Adressen till Arsta är Regementsvägen 5, Norrtälje.
Kostnad; 20 kr för medlemmar & 30 kr för icke medlemmar.

Anmälan senast 24 oktober 2011 till Eva Eriksson tel. 0176-15277 eller roslagskretsen (at) stfturist.se

Ett kraftvärmeverk, som Arsta, är ett fjärrvärmeverk som förrutom värme även producerar el. Fjärrvärme sägs vara en av Sveriges stora klimatförbättrare. Då är vi glada över att ha en sådan anläggning i Norrtälje. Den invigdes 2007, och har förbättrat sin verksamhet allteftersom i riktning mot förnybart bränsle.

Genom fjärrvärmeanläggningen sprids värmen till Norrtäljes olika fastigheter genom att vattnet transporteras i välisolerade rör under marken. Dessa leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I respektive central finns en värmeväxlare där värmen förs över till fastighetens eget värmesystem med värmeelement och tappvarmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet, som aldrig går in i de olika fastigheterna, leds tillbaka till kraftvärmeverket. Väl tillbaka i värmeverket värm vattnet åter upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.

Fjärrvärmeproduktionen i Norrtälje är i sin helhet från förnybart biobränsle. En miljöanpassad och koldioxidneutral uppvärmning gör att användarna bidrar till en hållbar utveckling.

Hos Arsta värmeverk finner vi stolthet över anläggningen. Vi kan räkna med en förstklassig visning. Anmäl dig till Eva Eriksson (se ovan) i god tid - antalet platser är begränsade.

Väl mött!
Anette Grinde  - Norrtälje/Roslagen
Ordförande Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen
Tfn 0708 905 731

Inga kommentarer: