tisdag 12 juli 2011

Indien; De fantastiska korna...

De fantastiska korna vandrar i sakta mak över ängar och vägar. Indierna låter dem hållas. De kan i princip vandra där de önskar.

Några håller dem i ett rep och vandrar tillsammans med dem på ängarna och vägarna. Några har ett rep runt halsen, men vandrar alldeles själva. Man får passa sig lite så att man inte kör över det vandrande repet när man färdas på vägen. Några är bundna i vägkanten, för att äta av allt det gröna strax intill. Och några går utan rep, med eget ansvar att inte försvinna från sin ägare.

I resehandböcker och andra böcker om Indien anges att de lösdrivande korna inte är herrelösa. Deras ägare sägs finnas någonstans i närheten. Undantaget från detta sägs vara gamla kor eller sjuka kor, som tillåtits driva iväg för egen vind. På landsbygden är det lättare att förstå att ägarna vet var det är, än vad det ter sig i städerna. I städerna ter det sig, för en utomstående betraktare, en aning märkligt om - att - någon riktigt äger dem.

Vad gör mannen till höger i bild?
Korna tillåts vandra som de vill. De jagas sällan bort, såvida de inte blir alltför närgångna eller nyfikna på sådant som de inte bör komma i närheten av. Man kan t o m se dem inne i portuppgångar eller på väg in i butikslokaler, på sin jakt efter mat eller dryck.

Korna äter mycket av det som människorna ratar. De är sålunda en del av renhållningssystemet i landet. De kan ofta ses rota i soporna, och äter sådant som inte ser så lämpligt ut att äta. Som plast, förpackningar, mm.

Korna kan bidra med dragkraft. Även om vi inte ser det så ofta när vi färdas på landsbygden, kan de användas t ex till plogar, oxkärror, tröskor och vattenpumpar. Oftast ser vi djuren lösgående, utan att användas till drag- eller bärhjälp, men ibland ser vi dem med plogar och oxkärror spända för långsamt värv.

Från korna fås ghi. Ghi är ett kokt koncentrerat flytande smör. Det är det traditionella matlagningsfettet i Indien. Deras spillning används till bränsle, dess urin används inom medicinen och dess mjölk till att framställa t ex ghi, sötsaker och ostmassa.

De indiska korna är en del av bilden. Den vi ofta ser framför oss, när vi tänker på landet. De är inte en del av ett stort kommersiellt bruk. De är en del i samhället. De tillhör. De tillför. De vårdas. Och de spelar roll.

De vandrar i sakta mak i landskapet. Till glädje för de som äger och de som ser.Boka gärna en föreläsning om vår resa i Indien;
Anette Grinde
Tfn 0708 905 731


Läs gärna;
Indien – av Indienspecialisten Empatum
David Ståhl
2006
ISBN 978-91-631-9522-8


Kornas plats i Indiens grundlag.

Inga kommentarer: