onsdag 27 juli 2011

Indien; Delstater, huvudstäder och språk

Indien har 28 delstater. Delstaterna är sedan uppdelade i geografiska distrikt. Därtill tillkommer sex unionsterritorier och ett nationellt huvudstadsterritorium. Unionsterritorierna administreras av presidenten genom en av denne utsedd administratör.

22 språk erkänns officiellt i konstitutionen. Därtill kommer engelska och franska, som används som officiella språk i några unionsterritorier. Huvudspråket för landet och den officiella kommunikationen skall ske på hindi (eller på engelska).

Den relativt väl spridda engelskan gör det möjligt för västerlänningar att resa i landet. Engelskan är nästan att betrakta som ett av de indiska språken. Det indiska uttalet av engelskan är dock annorlunda än vad som normalt förekommer i Europa, varför det ibland är en aning svårt att kommunicera och förstå varandra. En stor dos tålamod är lämpligt att ta med i bagaget vid en resa i landet. Många indier kan tala och förstå engelska och många försöker gärna. Det finns naturligtvis också människor som inte vill eller vågar tala med oss västerlänningar som reser i landet.

Läs mer om Indien; Delstater, huvudstäder och språk.


Anette Grinde
http://www.foretagshuset.net/
Källor (som jag gärna återkommer till - igen och igen);
* Wikipedia
* Indien - Personlig gudie av Per J Andersson (2.a upplagan) 2007
* Indien, Nepal och Bhutan - en resevägledning av Samuel Strandberg (5.e upplagan) 2007
* Indien - historisk översikt, mm av David Ståhl (4.e upplagan) 2006
* Wikipedia om Indiens adminstrativa indelning
* Den indiska konstitutionen!
* http://www.indien.nu/Reseguider/Sikkim


.  .  .  .

Inga kommentarer: