tisdag 28 februari 2012

Varmvattenfarbror'n kommer...

I boken Tidig morgon i Indien läser jag om varmvattenfarbror'n som kommer med vatten, när önskan faller på. Birgitta Sandberg-Hultman har skrivit om sin första resa till Indien, som kom sig av en adoptionsprocess som inte riktigt fungerade. 

I dagboksform skriver hon om de olika händelser som sker allteftersom, under den tid hon var i landet. Bl a skriver hon om varmvattenfarbrorn som alltså kommer med varmvatten när hon önskar bada/duscha i varmt vatten. Det för mina tankar till vatten generellt och till alla de kvinnor världen över som saknar nära tillgång till vatten för hushållets behov. Utan vatten kommer vi inte långt. Vi behöver det för matlagning, dryck, renhållning, tvätt, djurhållning, med mera. Det går åt åtskilliga antal liter per dag. För dem som inte har detta i sin kran hemma i kök eller badrum får det bäras hem. 

För oss som inte behöver bära hem vårt vatten, utan bara behöver öppna vår kran, ter det sig svårt att se hur tungt och slitsamt livet är för kvinnorna som dag efter dag måste forsla detta med sin egna kraft. Det går nästan inte att föreställa sig skillnaderna, när man inte står mitt i dem. Och knappt då heller. 

De - kvinnorna - bär. De tar inte hjälp av djur eller hjulförsedda hjälpmedel. De bär liter efter liter, krus efter krus, dag efter dag. 

Skillnaderna världen över, för kvinnor, män och barn, är enorma. Tänk, om vi kunde dela med oss en liten aning mer, av de resurser och av den kunskap som finns i våra olika länder. 

Tänk. Om.
  
Anette Grinde 


Inga kommentarer: