lördag 25 februari 2012

Svenska Turistföreningen - Roslagskretsen....

26 februari 2012.
Årsmötesdags. 

Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen, håller sitt årsmöte för att lägga det gångna året (2011) till handlingarna och för att se framåt mot resten av 2012. Vi skall begrunda det som har varit och se framåt mot det vi ännu inte vet något om.

Det har varit ett spännande år. Jag, i min roll som ordförande i STF Roslagskretsen, har lärt mig en hel del nytt och jag ser att jag har mycket att lära än. Föreningen har en viktig roll i tillvaratagande av viktiga natur- och kulturfrågor och frågor som rör vår aktiva fritid, liksom i förlängningen också vår hälsa. Vi har så fantastiskt mycket underbar natur, tillgänglig för oss att ta del av genom vår unika allemansrätt. Som krets ser jag att vi har ett ansvar att bistå våra medlemmar i möjligheten att se något av allt det unika i vårt närområde, och ibland lite längre bort.

Under det gångna året har vi arbetat en del för att synas mer. Jag tror att vår möjlighet att skapa mer aktiviteter, finna fler intresserade medlemmar och få fler människor och föreningar att utmana oss i viktiga frågor måste börja med att vi visar att vi finns. Det gör vi t ex genom att orda om det vi gör. Alla vi som är aktiva i föreningen, eller tror på dess grundidé, behöver - med stolthet - berätta om det STF i stort och det kretsen gör. I möten, i bilder och i text. Igen och igen.

Huvudföreningen och bolaget STF har, under 2011, fått en ny Vd/Gs. Magnus Ling har en grannlaga uppgift att få föreningen att växa och utvecklas. Vi kan behöva gå från det gamla invanda, för att skapa nytt och mer. Förändringar är ibland nödvändiga, men sitter ibland långt inne att genomföra. Det finns alltid några som ivrar för, och några emot.

Under 2012 har STF sin riksstämma. Till denna har en nyordning införts gällande ombudsvalen. De fick röstas fram bland medlemmarna, istället för att utses av kretsarna. Det var en ovan och lite svår process, som av några tolkades som odemokratisk och några som väldigt demokratisk. Ett av problemen var svårigheten att nå ut med budskapet till alla medlemmar och få dem att aktivt rösta. Riksstämman är i mitten av maj, så för dig som önskar ta del av de ärenden som då finns på agendan och kanske diskutera dem med någon eller några av de framröstade ombuden, så är det ännu gott om tid.

Om du vill skriva ett förslag till riksstämman, så skall det göras senast den 29 februari 2012. Posta din motion snarast, så att den hinner fram i tid ( riksstamma@stfturist.se ).

Föreningsliv är roligt och inspirerande, men det är många uppgifter som skall göras i en förening som denna. Ibland räcker vi inte till. Då får vi lära oss att tolerera att det som inte orkas med, det blir helt enkelt inte gjort. Ju fler vi är som hjälps åt, desto mindre blir bördan för var och en. Vi hoppas att morgondagens årsmöte genererar fler krafter som vill, kan och gör.

Det skall bli roligt att se hur vi alla tillsammans kan lyfta Roslagskretsen ytterligare under 2012.

Anette Grinde
Ordförande STF Roslagskretsen

Inga kommentarer: