lördag 18 februari 2012

Ordföranden har ordet....


Så har Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen, snart sitt årsmöte. 

Den 26 februari skall vi, kort och koncist, gå igenom det gångna året. Vi skall summera oss i ord och i siffror, för att sedan se framåt mot kommande år. 

Detta har varit mitt första år som ordförande i föreningen och det har varit mitt andra år som mer aktiv i föreningslivet i just denna förening. Det har varit trivsamt och tillförande. 

Vår styrelse har fungerat väl. Christian, Eva, Inga-Britt, Ylva och Matts har bidragit till goda ord, utökad verksamhet och tillförande inspiration. De har varit en källa till glädje för mig. 

Jag vill tro att vi har synts mer i bygden under detta år, än vad föreningen har gjort under de senaste åren. Vi har lagt ett stort fokus på att synas med det vi gör och att arrangera fler aktiviteter. Vi har försökt att skapa annonseringsmöjligheter på flera olika sätt innan genomförande av aktiviteterna. I sparsamhetens tecken har vi försökt att sprida informationen även via annonsering som inte kostar. Lite fix och lite trix gör att vi möter människor på fler annonseringsplatser än tidigare. Jag tror att det är av godo att synas på många ställen. Artiklar i lokalpress och i bloggar efter aktiviteterna gör också att fler ser oss. Den nya fina broschyren ges ut vår och höst. Den skapar nya möjligheter att nå våra medlemmar och också nya människor som är intresserade av föreningen. Att föreningen nu syns mer än tidigare, skapar goda möjligheter för tillväxt på sikt. 

För det kommande året planerar vi också att lägga fokus på samarbeten med de lokala föreningsgrenarna av t ex Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen. De har natur och kultur på sin agenda, liksom vi, och har visat kunnighet och en starkt naturomsorg. Det tilltalar oss och vi tror att vi kan finna gemensamma "kunder" till aktiviteter som sker i samarrangemang. Vi har också en önskan att i större omfattning samarbeta med de lokala vandrarhemmen. Vi tror och hoppas att också de vill synas tillsammans med oss.

Svenska Turistföreningen spelar roll för mig. Den står för viktiga värden, som natur och kultur i såväl det lilla och nära som i det stora och översiktliga. Skärgården, de lokala kretsarna, naturvärden, fjällen, fjällstationerna, lederna och alla fantastiska vandrarhem är sådant som spelar roll för medlemskapet. Jag kan personligen inte aktivera mig i alla dessa delar, men jag kan bidra med det jag kan och intresserar mig för - min insats, liksom din, spelar roll i såväl det lilla som i det stora perspektivet. Det spelar roll för föreningen och det spelar roll för vårt land i stort. Det är viktigt för mig. Och jag hoppas att det är det också för dig. 

Jag hoppas att vi får se nya människor som deltagare på våra aktiviteter under året. Jag hoppas också att fler (och nytillkomna) medlemmar vill bistå i uppgiften att leda och lotsa i nya aktiviteter, skriva om viktiga ämnen som ingår i vår verksamhetsbeskrivning och hjälpa oss att skapa positiv uppmärksamhet kring vår krets.

Jag ser med glädje fram emot ett nytt verksamhetsår i denna förening.


Anette Grinde
Ordförande STF Roslagskretsen
Tfn 0708 905 731

Kretsen når du också via mail;
roslagskretsen (snabel-a) stfturist.se

eller via vår hemsida
Svenskaturistforeningen.se/roslagskretsen


Inga kommentarer: