tisdag 21 februari 2012

Äventyrare...

" Ett äventyr är en aktivitet som innebär risker eller osäkert utfall, och som ofta ställer krav på deltagarna. Gemensamt för äventyr är att de ger starka upplevelser, antingen positiva (flow) eller negativa (skräck)." (Wikipedia)

En äventyrare är den som utför/genomför äventyret.

Utifrån denna definition skulle man kunna anta att ju mer äventyraren förberedelser sig, tryggar säkerheten, mm - desto mindre "äventyr" innebär aktiviteten. Å andra sidan kan äventyren skapa nya erfarenheter som, för utföraren, ger nya upplevelser med starkt positiva inslag, endorfinkickar och nya insikter - vilken kan anses göra aktiviteten till ett stort äventyr.

Vad som är ett äventyr är högst subjektivt. Det som jag upplever som ett äventyr, behöver inte du uppleva som ett äventyr - och vice versa. Våra egna perspektiv avgör hur vi bedömer äventyrsgraden och upplevelsefrågan.

Det som är lite mer, lite annorlunda, lite större, lite svårare - än vad jag normalt gör, kan betraktas som ett äventyr.  Den pågående serien Mot alla odds - där deltagarna gör lite mer, lite annorlunda, lite större och lite svårare än de någonsin har gjort - ingår definitivt i min definition på äventyr. Inte serien i sig, förstås, men väl deltagarnas aktiviteter.

Vilken är din definition på äventyr? - Och vem är därmed berättigad att klassificera sig som en äventyrare?
 

Anette Grinde
Ä v e n t y r a r e 

NaturNära Äventyr.
Läs även andra bloggares åsikter om äventyrare och

Inga kommentarer: