söndag 12 februari 2012

Pulsträning

Pulsträning.
Sisu Idrottsböcker.
Mikael Mattsson & Filip Larsen
2011

"En av de mest grundläggande förutsättningarna för all träning är att kroppen anpassar sig till de krav vi ställer på den."

Ja, för att bli uthålligare och prestera bättre behöver vi träna och belasta våra organ. Det måste ske igen och igen, och i höjande dos. Latar vi oss, så blir vi bättre på det. Springer vi, så blir vi bättre på det och paddlar vi, så blir vi bättre på just det. Ibland ger också det ena följdeffekter på det andra, beroende av vilken dos vi lägger på vad och hur detta sker.

Mikael Mattson och Filip Larsen är forskare, tränare och aktiva idrottsmän, som vet vad de talar om. Utifrån sin forskning och lärdom i praktiken har de formulerat denna skrift, till nytta och glädje för den som vill lära sig mer om hur kroppen fungerar, hur man kan tänka och göra för att förbättra sina möjligheter att prestera mer och därmed också att undvika att falla i gropen som innebär felträning och onödiga skaderisker.

Jag ler en aning när jag kommer till sidan 4 i skriften: "Om man blir flåsig och ansträngd av att gå uppför ett par trappor så har man en låg arbetsförmåga och alltså en dålig kondition." Jag ler, och minns vår tur till New York i november 2011 - där jag flåsade friskt uppför några trappor när vi var ute och vandrade på stadens gator. Vi var där för att springa New York marathon - och jag tror inte att min kondition var dålig, även om dålig naturligtvis kan vara ett relativt begrepp.  

En av bokens målgrupper är personer som har eller har tänkt köpa en pulsklocka, och är intresserad av att veta mer hur man kan nyttja dess möjligheter. Pulsklockan - och pulsträningen - är, eller kan vara, ett sätt att lära känna sin kropp och sitt sätt att träna.

Häftet behandlar t ex grundläggande fysiologi, träningsfysiologi, vilka faktorer som påverkar pulsen, effekter av träning på puls, intensitetszoner, tester och hur man skall träna efter puls. Den avslutas med en ordlista och exempel på träningsprogram för olika kategoriers träning. Skriften är stundtals starkt teoretisk med begrepp därefter (med förklaringar i ordlistan), men innehåller också praktiskt praktiska inslag. Den som vill veta om, hur och varför kring hjärta, intensitet, puls och god träning har därför möjligheter att finna god nytta av detta häfte.

För kunskap om mer och bättre träning ter detta sig klokt att begrunda.

Anette GrindeInga kommentarer: