lördag 5 februari 2011

Danderyd; Tack, vänner...

Tack, vänner, för en fantastisk fredagsfrukost.

Fredag morgon skapar skillnad. Där finns det människor som lägger manken till. Och där finns det människor som delar med sig. Det är oerhört glädjande att se.

Helen Lundgren, Catch & Relax, är nominerad som en kanditat till bästa BNI nätverkare i regionen. Att vara en av de bästa bland mellan500 - 600 medlemmar är inte fy skam. Den 8 mars vet vi om det gick hela vägen hem - vi håller tummarna stort. Jag hoppas att hela gruppen ansluter till MST-utbildningstillfället den 8 mars - gå in och anmäl dig på bni.nu redan nu.

Katarina Salvert, Travelroom, blev månadens nätverkare för januari i vår grupp. Hon har skapat skillnad för många under januari och delat med sig av sitt personliga nätverk. Detta återbördar vi mycket gärna till Katarina på våra kommande möten. Vi lyssnar särskilt nogsamt på hennes sökningar och begrundar hur vi kan hjälpa henne att finna mer och nytt.

Lena Malmgren, AdsEasy Ab, har välkomnats som medlem i vår grupp. Vi ser stort fram emot att lära känna vår nya medlem för att därefter kunna dela med oss av våra kontaktnät till henne. Jag uppmanar er alla att så snart som möjligt boka ett 1-2-1 med henne, just för att lära känna henne så att vi vet hur vi skall kunna hjälpa henne till mer. Glöm inte att boka möten med dina övriga kollegor - det är när vi lär känna varandra som vi kan göra just det vi tänkt: ge till våra vänner i gruppen.

Den 18.e har vi ett möte med många besökare - syftet är nya medlemmar. Det ser vi väldigt starkt fram emot. Det skall bli fantastiskt roligt att träffa mängden nya människor, som kommer för att skapa mer för sig själva och andra. Vi tackar då nej till besök från andra BNI-are.

På vår intresselista finns t ex rekryteringsföretag och hantverksyrken - dessa hälsas särskilt välkomna till våra möten i närtid. Om inte till mötet den 18.e, så varför inte till mötet strax innan eller strax efter. Till hantverksyrken räknas t ex snickare, målare, rör, elektriker, mm - däri finns sålunda många yrkeskategorier, som har nytta av en grupp som vår. De utgör en självklar samarbetsgruppering, där samarbeten dem emellan kan skapa stora mervärden för hantverkarna själva och för övriga i vår grupp. Ett presumtivt mycket bra powerteam sålunda.

Låt oss inte komma tomhänta till våra möten. Låt oss utmana oss själva och varandra och sträva efter att ta med minst en referens eller minst en besökare per medlem och möte.

Tack, för i fredags - jag ser stort fram emot att möta er på fredag igen.

Anette Grinde ... . . .

Inga kommentarer: