fredag 25 februari 2011

Ledarskap - kontrollfreak...

Hon får ofta höra att hon är en kontrollfreak. Och hon undrar själv varför gruppen inte kan återrapportera utan att hon behöver be om det. Och när hon gör det hörs åter ordet kontrollfreak.

I gruppen finns människor som har uppgifter att göra. Att uppgifterna görs spelar roll för gruppen. Det spelar stor roll och de spelar roll. Flera personer i gruppen väljer antingen att inte göra sin uppgift eller att inte återrapportera att eller hur uppgiften är gjord. Gruppen, sammantaget, kan prestera bättre om uppgifterna görs som det är tänkt och sagt.

Vad ingår i ledarens uppdrag? Varför kallas ledaren för kontrollfreak?

Anette Grinde

Inga kommentarer: