måndag 14 februari 2011

Indien; Fantastiska fiskenät...

Här och bara här, i trakten kring Fort Cochin och Ernakulam, ser vi de kinesiska fiskenäten. De är som stora håvar som sänks ner i vattnet. Vi ser dem i mängd efter kusten nära Fort Cochin, men bara i dessa trakter. Vi ser dem inte längre norrut eller söderut och vi ser dem inte på östkusten.

De kinesiska fiskenäten är fast förankrade på en stor och gles brygga. Det består av ett nät, som är som en stor håv, som kräver en del ansträngning men säkert också en fin teknik för att manövreras. Den är konstruerad som en stor sänkhåv som skopar in fisken. Den fungerar genom vikter och motvikter, är uppbyggd med hjälp av träramar och pålar. Pålarna kan vara upp till 30 meter höga. Konstruktionen är stor och mäktig. I Lonely Planet ges det utryck för att nätet kräver flera män för att manövreras, men vid ett besök strax norr om Fort Cochin noterar vi ett nät som manövreras av en ensam man.

Vid högvatten sänks nätet ner i vattnet med hjälp av stenar som vikter. Vid upptag nås, vid en brytpunkt, en jämvikt som gör det lätt att få upp nätet ur vattnet. På kvällar och nätter ser vi att fiskefolket hängt en lampa mitt över nätet innan det sänks ner i vattnet. Fiskarna söker sig till ljuset och nätet/håven tas då upp och fångsten kan bärgas.

Det är en spännande konstruktion. Fisken såldes bl a på strandpromenaden i enkla stånd. Den hölls kall och fräsch genom att upprepat täckas med is. Något/några av stånden hade en restaurang i kvarteret bredvid, där fisken kunde tillagas enligt kundens önskemål.

Dessa nät är fantastiska att se.

Anette Grinde ... . . .

Inga kommentarer: