onsdag 23 februari 2011

Microlån och skuldfällor....

Uppdrag Granskning har granskat - och då blir det tydligt att allt alltid slår fel, eller hur?

Microlån - små lån, för att skapa en egen verksamhet, har slagit världen med häpnad. Det har gjort skillnad för många, som har kunna skapa sin egen näringsverksamhet och som har förändrat sin livssituation i rätt riktning. Det har gjort något, med hjälp av någon.

Med varje positiv trend kommer också ett negativt budskap. Det finns människor, som utnyttjar och söndrar och det finns sådana som inte förmår komma ända fram. Det finns sådana som inte får den hjälp de måste ha, för att kunna prestera det som krävs. Och det finns sådana som nyttjar konceptet starkt för egen vinnings skull - till nackdel för andra. Som ocker till exempel.

Microlån har skapat stordåd för många. De har skapats för att det har funnits ett behov och för att någon har kunnat tillfredsställa detta behov. Det har funnits villkor och förutsättningar, för den som lånat och lånat ut, att förhålla sig till.

Det har funnits - och finns - en nivå på utbudet och en på efterfrågan. I detta har det också funnits (& kommer alltid att finnas) några som inte har hållit måttet. Det är tragiskt och det är ett alltid återkommande faktum. Det slår alltid fel, eller hur?

För övrigt är min uppfattning att microlån är fantastiska. Men - som med allt, så må det nyttjas rätt.

Rätt, är inte att debitera ränta med 30%.
Rätt, är inte att kräva amorteringar med kortkorta betalningsperioder.
Rätt, är inte att hota människor.
Rätt, är inte att skrämma människor till självmord.
Rätt, är inte att bygga grupper där människor tvingas ta ansvar för hela gruppens skulder.

Anette Grinde

Inga kommentarer: