onsdag 2 september 2015

Projekt i Kambodja - för ungarnas väl

Rotary Norden nr 5/2015, sid 16
Glädjande.

Jag läser i Rotary Norden nr 5/2015 om Kambodjaprojektet som Jenny Johansson med familj driver. Projektet heter Mr. Mattias & Seng Nga English School, Kambodja.  Projektet ger fattiga barn i en liten by möjlighet att ta del av gratis engelska vilket de annars måste betala för i den ordinarie skolan.

Kambodjaprojektet har därtill, bl a med medel från Rotary, kunnat slutföra borrning av brunn, upprustning av deras klassrum och inköp av några datorer. Tack vare bidraget kunde de också fortsätta ett tandborstprojekt som påbörjats i skolan 2013. Förutom dessa viktiga projekt har de också kunnat förbättra toaletterna, genom att göra dem användbara hela året (även under regnperioden). Detta projekt – eller dessa projekt – har fångat Rotarys engagemang, genom bidrag från Hörby Rotaryklubb och Rotarys U-fond. Det gör mig varm om hjärtat. 

Hur många av Rotarys klubbar har ett sådant unikt och stort förbättrande engagemang för människor som behöver andras aktiva kraft? Alltså, hur många klubbar har sådana egna större projekt, där man i tanke och handling går in med stor kraft och energi för just detta?

Hatten av för Kambodjaprojektet och Jenny Johanssons familj, där Hörby Rotaryklubb och Rotarys U-fond bidrar till viktiga frågor. Hatten av!

A..

Inga kommentarer: