tisdag 15 september 2015

Utsugning av vissa, guldkant för andra?

Jag läser en studie av all-inclusive turism och den svenska turistbranschen. Studien är gjord av Schyst resande 2011. Den känns lika aktuell i dag.

All-inclusive-turismen har vuxit starkt de senaste åren. Det har visat sig att denna turism inte nödvändigtvis är det allra bästa för människorna som bor och lever i området. När man talar om detta ställs ibland motfrågorna; Ja, får man inte resa så? Får man inte bara lata sig och inte lägga manken till, när man behöver det? Om det är det man vill?

Ja, visst får man det. Man får naturligtvis alltid det, om det är just det man vill. Man kan också välja att begrunda vilka konsekvenser just det leder till och hur du väljer att förhålla dig till detta. Du kan också välja att resa på ett sätt som ger andra konsekvenser. Du kan välja. Det finns valmöjligheter här. Några av konsekvenserna med all-inclusive är att den absolut största delen av pengarna för turismen inte går till de lokala företagen. De går istället till de stora internationella bolagen. De lämnar det lokala samhället, gynnar inte bygden mer än i det lilla. Vill vi ha det så eller kan vi resa på sätt som gynnar de lokala samhällena?

Ett problem i sammanhanget är att resebolagen inte tar sitt ansvar. Det visar sig att det finns flera sätt att slira undan problemet, att inte se att man är en del av problemet. En stor del av detta ligger förstås i konkurrenssituationen och i företagets egna plånbok. Man vill inte göra saker som är mindre lönsamt i sin strävan efter vinstmaximering till ägarna.

Resebolagen kan kontrollera och ställa krav på hotellen. De kan kräva att de skall vara lokalt ägda, inte ligga i en utländsk storkoncern. De kan också kräva att livsmedel levereras från den lokala marknaden, inte från leverantörer som ingår i stora kedjor.  Och att personalen har schysta villkor, får vara anslutna till fackliga organisationer och ha skäliga löner. De kan ställa krav och de kan skapa förhållningssätt som skapar något positivt för det lokala samhället i stället för utsugning. De kan bidra istället för att utnyttja. Om de bestämmer sig för att vilja just detta.  I studien om all-inklusive verkar de inte gå just på det spåret.

Turismindustrin kan t ex;

  • stötta lokala ekonomier genom att köpa mat och resurser lokalt
  • utveckla ett långsiktigt partnerskap med lokala arrangörer av aktiviteter och företag, t ex restauranger i närområdet
  • utbilda lokal arbetskraft
  • skriva avtal med lokala företagare
  • stimulera att kvinnor får ledarpositioner
  • föredrag boenden och hotell som byggs, ägs och drivs av lokal arbetskraft
  • förespråka lokalt tillverkade hantverk och produkter

Turismindustrin och resebolagen kan, när de vill. De kan påverka miljön, ekonomin och villkoren. Det skulle vara fantastiskt att se någon eller några av de stora bolaget gå före här, visa vägen för bättre förutsättningar och villkor för det lokala samhället. Det skulle verkligen glädja.

Även jag som enskild turist har möjlighet att påverka. Jag tänker att det också är mitt ansvar. Det är inte bara resebolagens eller någon annans ansvar. Jag kan välja att inte åka med resebolag eller arrangemang som innebär att vi aldrig lämnar hotellet på ett sätt som gynnar den lokala marknaden, människorna som lever där. Jag kan välja att se till att jag kan utforska närområdet med lokala arrangörer och transportörer och också se till att vi besöker de lokala restaurangerna, butikerna, mm. Jag kan också välja att tala om det med de människor jag möter, dels under min resa men också inför eller efter min resa. Jag kan välja att berätta varför jag reser som jag gör, vilka värderingar som ligger bakom detta och hur det kan påverka mina medmänniskor eller vår gemensamma värld.

Det kan var och en göra, som väljer att resa. Dina göranden påverkar den lokala ekonomin. Dina resor påverkar också miljön, både lokalt och globalt.

Min uppmaning till dig blir sålunda; Res gärna, men gör det med eftertanke och omsorg.

Anette Grinde


Länkar; Inga kommentarer: