tisdag 29 september 2015

Äntligen vilse - om konsten att resa

Äntligen vilse
om konsten att resa
Reseberättelser av Jörgen Ulvgärd
Isbn 978-91-978318-1-9
Walborg bokförlag
Walborg.se
2010

Jag besökte Turmässan 2015 i Stockholm. I entrén fick jag Äntligen vilse. Den delades ut till besökarna. Böcker glädjer, så jag tackade glatt för denna. Böcker om resor och vedermödor glädjer också, liksom böcker med många bilder.

Ja, boken har en hel del bilder. Och texter. Jag saknar dock människornas, lokalbefolkningens, vedermödor och verklighet. Boken är som en resebroschyr i allmänhet, vacker och glättig. Där verkligheten skalats bort, som om den inte finns.

Varje kapitel, varje ny plats, inleds med en kort text. Förlaget har där använt ett textsnitt som är svårt att läsa. Som i slingring skrivstil som man måste begrunda, klura, för att komma vidare. Ja, visst är det vackert, men inte så lättläst. Det blir lättare och lättare att hoppa över dessa textavsnitt.

Jag tänkte när jag fick boken i min hand; en sådan bok vill jag göra. När jag läst och begrundat den tänkte jag; nej, inte en sådan bok. Jag vill göra en bok som berättar om människorna och platserna. Som visar bilderna av dem som finns på platsen och gör den unik. Med texter som bistår i just det. Inte bara glamouren, alltså.

Ja, det är förstås inte säkert att jag lyckas med ambitionen. Jag vill dock inte göra en bok som denna. Klatschiga resebroschyrer får ligga på andras bord.

A..


Bokus. Kyrkans tidning.

Inga kommentarer: