måndag 6 juni 2011

Visum Indien

För svenska medborgare krävs visum för besök i Indien. Att vistas i Indien utan giltig visering är olagligt och påföljden kan bli böter och/eller fängelse. Ansökan behandlas för närvarande av TT Service - i Sthlm. För behandling av en visumansökan erfordras en fullständigt ifylld ansökan och relevanta bilagor. Därtill behövs ett giltigt pass - i minst 6 månader från viseringsdatum - och med minst två tomma sidor i detta pass. På ambassadens eller TT Service hemsidor finner du relevanta blanketter. Fyll i dem med noggrannhet, bifoga ditt pass och relevanta handlingar - och var ute i god tid när du avser att göra din ansökan.

Turistvisum kan erhållas upp till 6 månader fr o m utfärdandedatum. Du behöver, på din visumansökan, ange ditt syfte med resan, var du skall resa och var du skall bo (åtminstone inledningsvis).

Affärsvisum kan erhålla för en affärsrelaterad vistelse i landet. Vistelselängden kan här uppgå till 6-12 månader. Du behöver här kunna visa t ex vilket bolag du representerar, en bolagsbeskrivning, din position, syftet med besöket och datum för besöket. Relevanta handlingar skall komma från det bolag du representerar eller skall besöka och vara utfärdade på engelska.

Konferensvisum kan utfärdas för besök på konferens. Visum utfärdas här för konferensens längd. Nödvändig dokumentation för ansökan är t ex en inbjudan till konferensen och ett dokument från en indisk myndighet som godkänt konferensen.

Visum för anställning i Indien kan erhålls upp till 1 år. Förlängning av visumet kan endast utfärdas i Indien. Detta visum är avsett för dig som är anställd och bor i Indien. För ansökan erfordras ett undertecknat anställningskontrakt med detaljer t ex om anställning, varaktighet, period och villkor. Din cv skall därtill bifogas ansökan. All dokumentation skall vara på engelska.

Adoptionsvisum kan utfärdas för en period om 3-6 månader. Anledningen till besöket är då adoption av barn från Indien. För ansökan erfordras ett brev från den indiska adoptionsorganisationen samt en kopia på beslut om adoption från en indisk domstol.

Journalistvisum kan utfärdas för en maximal period om 1 år. Visumet utfärdas för journalister, filmare, fotografer, med flera. För ansökan om journalistvisum kärvs en detaljerad skrivelse från det svenska företaget med en beskrivning av jorunalisten, ändamål och datum för besöket, mm. För den som skall filma i Indien krävs därtill en separat blankett för information om vilken utrustning som skall transporteras till Indien.

Studerande. För den som är antaget till ett erkänt indiskt universitet eller högskola kan ett studerandevisum utfärdas. Längden på visumet beror här på utbildningens längd och varaktighet. Till visumansökan skall fogas ett bekräftelsebrev från universitetet / högskola med t ex namn på sökanden, studieperiod och kurs.

Visum för yogaträning kan erhållas i maximalt 6 månader. Även här erfordras ett bekräftelsebrev från institutet i Indien som tagit emot eleven.

Transitvisum kan beviljas vid byten av flyg och resande till andra länder. För denna ansökan krävs kopia av bekräftade biljetter för den fortsatta resan. Singel/dubbel inresa kan beviljas och visumet kan gälla upp till 90 dagar, där resenären får vistas i maximalt 15 dagar i Indien vid varje besök.

Därutöver kan visum för forskning beviljas om forskning skall bedrivas på indiskt universitet/högskola. För detta visum erfordras en utförlig beskrivning av det förestående forskningsarbetet, information om kvalifikationer, syftet med forskningen, mm.

För visum för forskning är behandlingstiden 2-4 månader. För övrigt är behandlingstiden normalt kortare än 1 vecka. Kontrollera dock alltid ansökningsprocess, nödvändiga handlingar och behandlingstider via Indiska ambassaden eller TT Service i Sthlm i god tid innan din tänkta avresa.

För resa i Indien krävs sålunda ett giltigt pass och en korrekt visering. Om man förlorar sitt pass kan ett provisoriskt pass utfärdas av svenska ambassaden eller konsultaten. Därefter erfordras ett utresetillstånd hos den indiska myndigheten "The Foreigners Regional Registration Office" (FRRO). Att erhålla ett utresetillstånd kan ta upp till en vecka.

Vid avresa från Sverige rekommenderas att resenären tar en kopia av pass och den indiska viseringen. Efter inresan i Indien rekommenderas resenären därtill att ta en kopia av den indiska inresestämpeln, för att underlätta handläggningen vid en eventuell förlust av passet. Dessa kopior bör förvaras tryggt och säkert, t ex scannade i ett eget e-postarkiv.

För ditt hotellboende i landet krävs att du hela tiden kan identifiera dig (pass/visum/inresestämpel) och att du kan berätta varifrån du kommer och vart du är på väg. Ett omfattande formulär, med pass, visum, inreseinformation samt föregående ort/boende skall anges vid incheckning på hotell. När du lämnar landet krävs därtill att din senaste bostad kan anges på utreseregistreringen (ort/hotell mm).

För resor till vissa delstater erfodras särskilt tillstånd av indiska myndigheter. Kontrollera alltid denna information via den indiska ambassaden innan din avresa.

Svenska myndigheter avråder från icke nödvändiga resor till Jammu och Kashmir.

Anette Grinde

Källor 2011;
TT Service Sthlm (behandlar visumansökningar)
http://www.swedenabroad.com/ - Utrikesdepartementet


Inga kommentarer: