onsdag 1 juni 2011

Scoutrörelsen i Skogseko

Det ligger olika tidningar på vårt köksbord. Bland annat dyker tidningen Skogseko upp med jämna mellanrum. Det torde bero på att min käre sambo är skogsägare. Tidningen ges ut av Skogsstyrelsen.

I nr 2, juni 2011 av tidningen finner jag en artikel om scoutrörelsen. Den talar om det lilla, det viktiga, ungarna, ansvar och samarbeten och om markägare som upplåter sin mark till det stora lägret.

Eva-Lotta Hultén har skrivit de fina artiklarna. De är fina, som i tillförande glada. De är också informativa, inspirerande och uppmärksammande. Jag blir glad när jag läser.

Scoutverksamheten är viktig. Den fostrar. Den lär. Den vårdar. Den inspirerar. Den bygger på omsorg och samarbeten. Den visar vägen till allemansrätten och till livet i skogen.

Scoutverksamhet är fantastisk. De som ordar om detta är det också. Uppmärksamhet om bra företeelser ger mer.

Tack, för bra artiklar!

Anette Grinde

Inga kommentarer: