onsdag 29 juni 2011

Inbjudan till kurs; Valberedning...

Valberedningen och dess uppgifter står här på agendan.  

Målgruppen för denna kurs är just valberedningen i den ideella föreningen. Valberedningen är den grupp av människor som har uppgiften att föreslå ledamöter till styrelsen och övriga förtroendeposter i den ideella föreningen. De har en oerhört viktig uppgift.  

Under denna kurs talar vi t ex om;

- Valberedningens kompetens, tillsättning och nätverk ...
- Vilka poster skall valberedningen hitta personer till ...
- På uppdrag av ....
- Hur ...
- Varför ...
- När ...
- Uppföljning ...
- Löpande information ...
- Presentation av förslagen ...
- Motivera varför ..
- Lätt eller svårt ...
- Viktigt eller gjort på en höft ...

Vi talar också om;

- Vad innebär det att sitta i en styrelse!
- Uppgifter och ansvar
- Glöd och engagemang
- Vad måste jag göra - och vad vill jag göra när jag sitter i en styrelse.
- Varför är just du tillfrågad för denna styrelses valberedning och/eller varför har du valt att tacka ja till detta uppdrag?
- Hur lockar vi nya medlemmar till föreningen och hur får vi del av deras kompetens till styrelsen och andra uppgifter?

När; 20 oktober 2011, kl 1300 - 1700
Var; Norrtälje
Kurskostnad; 850.- per kursdeltagare. (inklusive dokumentation och fika)
Anmälan senast den 30 september till; Anette.grinde (at) foretagshuset.net eller tfn 0708 905731

Kursen kan också hållas i er region. Kontakta oss för samtal om sådan kurs.

Anette Grinde 
F ö r e t a g s h u s e t

Mer om valberedningsfrågor i denna blogg
Andra kurser hos  F ö r e t a g s h u s e t
Broschyr om kurser höst 2011
Wikipedia om valberedning
Svenska Turistföreningen Roslagskretsen
Välkommen till Företagshuset

Inga kommentarer: