måndag 6 juni 2011

Indien - hälso- & sjukvård och vaccinationer

Det är relevant att se om din hälsa innan du färdas till Indien. Det är därtill relevant att vårda din hälsa när du är där. Precis som när du är hemma, sålunda, men kanske med något andra mått.

I storstäderna i Indien finns godtagbar sjukvård tillgänglig på de privata sjukhusen. Eventuell vård kan blir kostsam, så en giltig rese- och sjukförsäkring är att rekommendera. Basläkemedel bör medtas, enligt UDs reseinformation (http://www.swedenabroad.com/).

Magåkommor är vanligt förekommande vid resa/vistelse i Indien. Dessa kan orsakas av både bakterier och virus. Magsjukdomar som har förorsakats av mikrober (amöba och  giardia) är vanliga. Rabies förekommer, varför djurbett bör tas på största allvar. Tuberkulos och polio ökar i Indien, och meningit och encefalit förekommer på landsbygden. I Indien förekommer flera myggburna sjukdomar, d v s sådanan som bärs och sprids via myggor. Exempel på dessa är malaria, denguefeber och chikungunia.

För att undvika magåkommer krävs ett särskilt mått av renlighet och ett extra mått av allmän försiktighet. Tvätta händerna noga och ofta. Ät inte matvaror, frukt och grönskar som är sköljda i vatten. Drick inte kranvatten eller sådant vatten som du inte vet är säkert. Ät gärna på restauranger där det finns många gäster. Den "obligatoriska"  magsjukan kan undvikas om du iakttar god dricksvattens- och livsmedelshygien.

Kolera är en sjukdom som smittar genom mat och dryck. Vaccination rekommenderas om man skall resa i ett land med en pågående epidemi. Vaccination rekommenderas även där risken för turistdiarré är hög. Vaccination mot kolera (Dukoral) minskar sannolikt risken för turistdiarré med 30-40%. Vaccinationen tas vid två tillfällen, där den första dosen tas minst tre veckor innan avresa och den andra en till sex veckor efter den första dosen. Den andra dosen bör dock tas senast en vecka före avresa. Vaccinet är drickbart.

Tyfoidfeber orsakas av Salmonella Typhi, som förekommer hos människor och som utsöndas med avföringen. Smittöverföring sker framförallt via vatten eller mat. Infektionsdosen är låg, varför smitta från person till person också kan förekomma. Tyfoidfeber klassas som en allmänfarlig sjukdom. Vaccination rekommenderas alla som reser till länder där tyfoidfeber förekommer. Vaccination ger inte ett fullständigt skydd och försiktighet är fortfarande viktigt. De vaccin som är godkända i Sverige är  Typherix, Typhim Vi och Vivotif.

Japansk encefalit orsakas av en virus. Förutom människa är grisar exempel på mellanvärdar för detta virus. Sjukdomen överförs till människor via myggor. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa. Dödligheten bland de drabbade är hög, och flera överlevande patienter blir aldrig helt återställda. För att skydda sig mot myggstick bör man bära långärmade tröjor och långbyxor på kvällarna när myggorna är aktiva. Fläkt och luftkonditionering håller i viss mån myggen borta. Risken att ådra sig japansk encefalit är liten. Vaccinet, Ixiaro, är kostsamt och skall tas i två doser.

Hepatit A och Hepatit B. Gulsot. Hepatit A orsakas av ett virus som sprids via avloppsförorenat vatten. Hepatit A virus överlever länge i vatten. Virus kan även smitta från livsmedel som kontaminerats från en smittad person eller bevattnats med förorenat vatten. Hepatit B orsakas av ett virus som sprids via blod och sexuellt. Det är möjligt att vaccinera sig mot Hepatit A och Hepatit B.

Försiktighetsåtgärderna mot tyfoidfeber är samma som rekommenderas mot bland annat turistdiarré och kolera. Dessa rekommendationer bör följas vare sig man är vaccinerad eller inte. Hit hör god dricksvattens- och livsmedelshygien.

Till detta räknas t ex;

Ät bara mat som tillagats nyligen. Den skall ha tillagats med tillräckligt hög temperatur och fortfarande vara varm när den äts.

Sallad bör undvikas eftersom den är svår att göra rent och inte går att koka.

Dricksvatten bör kokas i minst en minut om det inte köpts på flaska. Flaskvatten som är kolsyrat är mindre sannolikt att det bär på smitta.

Undvik alla former av grönsaker och frukter som inte går att skala. Dessa grönsaker bör du själv skala efter att ha tvättat händerna. Skalen skall du naturligvis inte äta eller på annat sätt använda i matlagningen.

I Indien äter man med höger hand. Inga bestick. Bara höger hand. Den vänstra anses oren, eftersom den används vid toalettbestyr. Den används därmed inte vid ätning. Ofta delas muggar/"glas" på restaranger. Det är inte säkert att den diskats sedan föregående kund. Det är inte heller säkert att tallrikar (plåt) eller muggar diskats i varmt vatten eller med någon form av diskmedel.

Indien är ett fantastiskt land. Det är inte säkert att magen håller med.

Anette Grinde

Källor 2011;

Inga kommentarer: