torsdag 16 juni 2011

Vad gör valberedningen, egentligen?

Ett nyhetsbrev från Svenska Turistföreningen når mig i posten. En av artiklarna i nyhetsbrevet rör frågan av valberedningen till kretsarnas styrelser. Valberedningen är en riktigt viktig post, för utveckling av föreningen och kanske också för föreningens existens. Det är mycket olyckligt när det inte finns en valberedning. Det kan leda till att styrelsen själv tvingas arbeta med rekrytering av nya personer till sin egen styrelsen. Det är inte bra. Helt enkelt.

En viktigt uppgift för valberedningen är att finna nytt och kraftfullt blod. Valberedningen har att föreslå kompetenta människor till den kommande styrelsen. I begreppet kompetens kan står inspiration, kunskap, glädje, mm. För att göra detta krävs att den har en god insikt om styrelsens uppgifter, vilka människor som behövs och hur människorna är/agerar i denna grupp. Valberedningens ledamöter skall också ha ett brett kontaktnät. Och en vilja att tala med människor. Styrelsens ledamöter behöver t ex kunna samarbeta väl, de behöver ha olika typ av kompetens och de behöver lyssna tydligt och tålmodigt på varandra.

Valberedningen behöver finna dessa människor, få dem att se att denna styrelse är viktig och rolig och att just de är rätt person/personer att - tillsammans med övriga ledamöter - utveckla och utvecklas med denna styrelse och den förening de representerar. De skall finna modiga människor. Modiga, glada, inspirationsbyggande och tillförande människor. Sådana som vill skapa mer för fler.

Valberedningen behöver också berätta vad det innebär att sitta i en styrelse - eller mer exakt - vad det innebär att sitta i just denna styrelse. De behöver se helheten. De behöver se uppgiften. De behöver se möjligheterna och om det finns några specifika svårigheter. Det är oerhört viktigt att de föreslagna/tillfrågade ledamöterna vet vad uppgiften består i och vad föreningen står för.

Jag har många gånger blivit tillfrågad om att sitta i föreningsstyrelser. Ibland har jag tackat ja, och ibland har det blivit ett nej. Jag vet ofta vad det innebär att sitta i en styrelse, men jag brukar ändå vilja veta mer när jag blir tillfrågad. Nästan aldrig vill - eller kan - valberedaren berätta vad det innebär. Det gör mig, uppriktigt sagt, väldigt ledsen. Jag tycker att det skadar föreningen och föreningsarbetet när den tillfrågade personen inte får veta vad det innebär. Ibland har jag också hört någon, bakom kulisserna, säga; vi berättar bara lite, lite nu, så att de inte blir bortskrämda.

Om en styrelseledamot skall bli en ledamot som tillför - till föreningen, till resten av styrelsen och till sig själv - så måste det vara en person som står för föreningens värderingar, som kan samarbeta i den grupp som blir satt att arbeta för föreningens väl och att den vill och inspireras av den typen av uppgifter. Det skall vara roligt att sitta i en styrelse. Riktigt, riktigt roligt. Inte surt, svårt och irriterande. Det skall vara roligt, helt enkelt.

Det är viktigt att valberedningens ledamöter berättar om detta när de är ute och letar nytt till sin styrelse. Det är människorna som gör att det blir roligt. De glada, eldiga, inspirerade och tillförande människorna. De som talar, bubblar och gör. 

När valberedningen har gjort sitt och årsmötet valt återstår det för gruppen att göra något riktigt bra av den tid de har tillsammans i denna förening. Det är bara just de som är där, som kan göra det riktigt bra.

I STF vill vi ha roligt. Helt enkelt. Hit borde det vara lätt som en plätt att inspirera människor att delta. Jag hörde talas om Norra Upplandskretsen (STF) - de har kö till sin styrelse! Det vill vi också ha. Vi välkomnar gärna fler!Anette Grinde 
Ordförande Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen
Roslagskretsen@stfturist.se
Tfn 0708 905 731

Inga kommentarer: