måndag 27 juni 2011

Litteratur; När det otänkbara händer - en bok om överlevnad

Titel; När det otänkbara händer - en bok om överlevnad, kanske din. (The Unthinkable)
http://www.amandaripley.com/
ISBN 978-91-37-13396-6
Författare Amanda Ripley
Översättare Gudrun Samuelsson
Tryckt i Falun 2009

"Somliga blir handlingsförlamade, andra får panik och några utför hjältedåd. Tänk dig själv att du plötsligt hamnar i en katastrofsituation - i ett brinnande flygplan, på en sjunkande färja eller på en strand där du ser en tsunamivåg närma sig. Vad gör du? Ditt agerande avgör om du överlever eller inte." - läser jag på baksidan av denna bok. Det frestar mig att läsa mer.

Amanda Ripley, journalist på tidskriften Time, har analyserat ett stort antal katastrofer, begrundat forskning kring katastrofer och människors sätt att reagera i olika situationer och hon har genomfört intervjuer med ett stort antal människor. Hon har letat efter samband och förklaringar. Hon har sökt svar på frågor som handlar om varför vissa människor gör - och överlever - och varför vissa bara står kvar eller aldrig kommer loss.

I denna bok har hon berättat om hur olika människor har reagerat i olika situationer och hur vi är som människor. Hon har begrundat förnekelseprocesser, hur vi ser på risker, hur rädslan, återhämtningen och grupptänkandet påverkar våra överväganden och om vi drabbas av panik, förlamning eller åstadkommer fantastiska handlingar för att rädda andra människor eller oss själva i olika katastofer. Vad är det som driver oss? Varför gör vi som vi gör?

Detta är en fantastisk bok. Den ger mig en ny insikt. Nästa gång jag flyger skall jag definitivt läsa instruktionerna kring utrymning, räddning, flytvästar, mm. Nästa gång jag bor på ett hotell skall jag definitivt utröna hur utrymningsvägarna ser ut och var jag hamnar när jag tar trapporna. Överlevnad beror ofta på kunskap. Vi behöver lära oss mer om hur världen ser ut. Både i det lilla och i det stora.

Jag rekommenderar dig att läsa denna bok. Den kan helt enkelt lära dig något nytt. Något - som kan vara nödvändigt för din överlevnad. Något - som verkligen kan skapa skillnad.

Anette Grinde 

F ö r e t a g s h u s e t

Översättare Gudrun Samuelsson
Rätt information viktigast av allt - DN
Ica-förlag om en annan bok som jag gärna läser.
Mixr.se - om boken!

Inga kommentarer: