onsdag 8 juni 2011

Svenska Turistföreningen

Svenska Turistföreningen är en medlemsorganisation med det övergripande ideella syftet att främja svensk turism och att sprida kännedom om land och folk. STF tänker sig att de skall vara bäst på natur- och kulturupplevelser i Sverige och verksamheten skall vara baserad på långsiktig och hållbar utveckling. STF skall också inta en aktiv och ledande roll i debatt och opinionsbildning som rör natur och kulturturism i Sverige.

Den 27 februari 1885 samlades Svenska Turistföreningens 29 första medlemmar, antog föreningsstagdar och valde en styrelse med professor Frithiof Holmgren som ordförande. Därefter har föreningen växt, såväl i medlemsantal som i aktiviteter och i antal vandrarhem. Föreningen är nu drygt 125 år, den syns ofta i många olika sammanhang och är en kraft att räkna med i vårt land.

1933 kom STF.s tidning ut för första gången. Tidningen är en viktig marknadsföringskanal och ger också medlemmarna en god information om vad som händer i föreningen och i olika sammanhang landet runt. Detta år öppnades Sveriges första vandrarhem i Gränna, liksom ytterligare 25 andra vandrarhem. Det blev en viktig milstolpe, som visade vägen för framtiden.

1950 blev Dag Hammarskjöld föreningens vice ordförande, vilket han fortsatte att vara under hela sin FN-tid.

1960 firade STF sitt 75-årsjubileum i Konserthuset i Stockholm. Kung Gustaf VI Adolf fick  STFs guldmedalj och Dag Hammarskjöld höll ett högtidstal.

1985 påminde STF sina medlemmar och övriga intresserade om sin 100-åriga tillvaro genom en rad olika aktiviteter under hela året. Medlemstalet uppgick till drygt 305 000 personer.

År 1994 gjordes tidningen Turist om till ett resemagasin och minskade sin utgivning från 6 till 4 nummer per år. Turist är en färgstark tidning, som gör nedslag runt om i landet och berättar om natur och kultur i stora och små situationer.

2008 utnämndes tidningen Turist till Årets Tidskrift och Årsboken Brott och trakt vann Svenska Publishingpriset. Det var och är ett stort erkännade för tidningen och för årsboken och den organisation som står bakom dessa. Tidningen och årsboken spelar stor roll för medlemmarna, varför det är glädjande att se dess uppskattning och kvalitetsstämpel även utanför medlemsleden.

2010 firade STF sitt 125-årsjubileum på Skansen i Stockholm. Vid utgången av året hade föreningen drygt 287 000 medlemmar. 2010 finner vi också att föreningen hade nästan 80 kretsar, fördelade över landet. Nästan 2 000 aktiviteter med en mängd olika inriktningar rapporterades från de olika kretsarna, där friluftsliv, kultur och natur ingick som ett naturligt inslag i verksamheten.

Den största delen av all denna verksamhet utgår ifrån ideell kraft, där människor lägger sin tid och sin medverkarglädje på att dela med sig av sin engagemangslust för att ge möjlighet till andra människor att få ta del av natur och kultur i närområdet. Alla de människor som bygger mervärden för varandra i denna typ av föreningar förtjänar en mycket stor eloge. Utan dessa människor vore Sverige så oerhört mycket mindre. I 2010 års årsbok finner vi t ex verksamheter som guldvaskning, motorcykelturer, vinprovning, vandringar, fjällresor, geocaching och skärgårdsturer. Därtill finns studiebesök, blomster- och svampexcursioner och besök i näraliggande naturreservat för särskilda upplevelser. Det finns så oerhört mycket, och det finns på så fantastiskt många platser.

I Roslagskretsen finns drygt 1600 medlemmar (2010). Föreningen har Norrtälje kommun som utgångspunkt, men besöker också andra platser i närområdet. STF utforskar gärna Roslagen, som sträcker sig en bra bit utanför Norrtälje kommun. Såväl Norrtälje som Roslagen har en stor yta, där mängder av öar finns i den närliggande skärgården och möjligheterna är oändliga när verksamhet skall planeras för medlemmar och andra intresserade. Det är bara fantastin och antalet ideella ledare som sätter hinder för utvecklingen av verksamheten.

För mig är STF en fantastisk förening. Huvudföreningen har tyngd, den är känd av många och den skapar så oerhört många mervärden för sina medlemmar och för andra i vårt land. Den spelar roll. I ett sådant sammanhang vill jag gärna verka. Därför är jag mycket glad över att jag är en del av den styrelse som finns i Roslagskretsen.

Om du också vill vara en del av denna förening och Roslagskretsen, t ex genom att delta i aktiviteter eller genom att vara ideell ledare, så är du mycket varmt välkommen.

Vi vill gärna bli fler. Vi vill också gärna skapa mer för fler.

Anette Grinde
Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen

Inga kommentarer: